Kurs i cytologisk og onkologisk diagnostikk hos hund og katt ved AniCura Jeløy Dyresykehus 29. – 30. april 2022

AniCura Jeløy Dyresykehus holder kurs i cytologisk og onkologisk diagnostikk hos hund og katt i sykehusets lokaler i Rygge den 29. og 30. april 2022. Forelesere er veterinær Marianne Jensen Mandelin, Spesialist i smådyrsykdommer, hund og katt, MS CACS (Oncology) og veterinær Bente Kristin Sævik, PhD, Dip. ECVCP.

Kurset er beregnet for veterinærer og gir en grundig innføring i både teoretiske og praktiske aspekter ved cytologisk og onkologisk diagnostikk.

Det fokuseres på cytologisk prøvetagning, laging av utstryk og farging, mikroskopisk undersøkelse og tolkning (cellularitet, utstrykskvalitet, kategorisering) og muligheter for diagnostiske fallgruver. Prinsipper for onkologiske gradering og stadiebestemmelse gjennomgås for mange av de vanligste kreftformene.

Med et godt teoretisk fundament og en praktisk tilnærming presenteres og diskuteres blant annet pasienten med en eller flere masser i hud/underhud, pasienten med forstørrede lymfeknuter, pasienten med masse(r) i milten, pasienten med væske i bryst - eller bukhulen og pasienten med blod i urinen, stranguri eller dysuri.

Kurs i cytologisk og onkologisk diagnostikk hos hund og katt

Sted: AniCura Jeløy Dyresykehus, Varnaveien 43D, 1526 Moss

Tid: 29. og 30. april 2022

Fredag 29. april: 13.30 - 20.30 (7 timer), OBS. oppmøte og registrering mellom 13.00 og 13.30.

Lørdag 30. april: 09.30 - 16.30 (7 timer)

Forelesere: Veterinær Marianne Jensen Mandelin, Spesialist i smådyrsykdommer, hund og katt, MS CACS (Oncology). Veterinær Bente Kristin Sævik, PhD, Dip. ECVCP

Målgruppe: Veterinærer

Kurset er godkjent i spesialistutdanningen for veterinærer med 14 timer.

Pris: NOK 1300 inkl. servering begge dager Antall deltagere: Maks antall deltagere er 50 og påmeldingen er bindende.

Påmelding til Kristina Hjelmark innen 20. april 2022. 

(kristina.hjelmark@anicura.no)

 

Program (med forbehold om endringer):

Fredag 29. april 13.00 – 13.30 Oppmøte og registrering
13.30 -13.40 Velkommen og kort introduksjon
13.40-14.30 Den cytologiske undersøkelsen (Mandelin/Sævik) Indikasjon, prøvetagning, laging av utstryk og farging Kontraindikasjoner? Mikroskopisk undersøkelse og tolkning (cellularitet, utstrykskvalitet, kategorisering)
14.30-15.20 Den cytologiske undersøkelsen forts. (Sævik) Inflammasjon – kategorisering Neoplasi – kategorisering, malignitetskriterier
15.20-15.35 Pause
15.35 -16.20 Den onkologiske undersøkelsen (Mandelin) Onkogenese, gradering, stadiebestemmelse
16.20 -17.15 Neoplasier i hud/underhud (Mandelin/Sævik) Med fokus på mastcelletumores/lymfomer/melanomer/bløtvevssarkomer
17.15 -18.00 Pause med servering av pizza
18.00 - 19.00 Kasusgjennomgang (Mandelin/Sævik)
19.00 – 19.40 Neoplasier i juret (Mandelin/Sævik) Cytologisk undersøkelse – er det noen vits? Onkologisk undersøkelse – hva gjør jeg?
19.40 – 19.50 Pause 19.50-20.30 Kasusgjennomgang (Mandelin/Sævik)

Lørdag 30. april
09.00 – 09.30 Oppmøte og registrering
09.30 – 10.25 Forstørrede lymfeknuter (Mandelin/Sævik) Diagnostiske muligheter lymfom - cytomorfologi, histologi, ICC/IHC, PARR, FC Kan det være en metastase? Hvordan bruke den cytologiske undersøkelsen optimalt
10.25 – 11.10 Masser i indre organer (Mandelin/Sævik) Cytologisk undersøkelse – er det noen vits eller muligens endatil farlig? Med fokus på prøvetagning og diagnostisk sensitivitet og spesifisitet.
11.10 -11.25 Pause
11.25-12.15 Effusjoner i bryst og buk/cytologisk undersøkelse av væsker (Sævik) Undersøkelse av væsker – når, hva og hvordan?
12.15 -13.00 Pause med lunsj
13.00 -14.00 Kasusgjennomgang (Mandelin/Sævik)
14.00 -14.45 Hjelp, det er en masse i milten (Mandelin/Sævik) Hva gjør jeg?
14.45 -15.00 Pause
15.00 – 15.45 Masser i urin – og kjønnsveier (prostata) (Mandelin/Sævik) Cytologisk undersøkelse av urin/masser urinblære og/eller prostata. Andre diagnostiske muligheter (analyse av biomarkører).
15.45 -16.30 Kasusgjennomgang (Mandelin/Sævik)
16.30 Avslutning

 

Velkommen! 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.