Kurs i hematologi/smådyrmedisin 29. og 30. mars 2019

KURSET ER NÅ FULLT Hemogrammet hos hund og katt - hvordan få maksimalt utbytte av den hematologiske analysen?

Hematologisk analyser brukes hyppig i smådyrmedisinen, både som en del av en «helsekontroll» og i undersøkelsen av syke pasienter, og mange har i dag hematologiske analysemaskiner «in house» som brukes daglig. 

Kursets hovedformål er å øke kunnskapen om tolkning av resultatene fra hematologimaskinen og den morfologiske undersøkelsen av blodutstryk. Hvordan sikre best mulig kvalitet på analysene? Hva er «normalt» og hva kan være sykelig?Hvordan sammenholde de hematologiske funnene med de kliniske funnene og de kliniskekjemiske resultatene i håp om å finne en årsakssammenheng? I kurset brukes også kasus fra klinikken.

Kurset er søkt godkjent i spesialistutdanningen for veterinærer med 10 timer.

 

Foreleser: Bente Sævik DVM, PhD, Dipl. ECVCP

Sted: AniCura Jeløy Dyresykehus, Varnaveien 43 D, 1526 Moss. Tlf. 69911090

Kurset er nå fullbooket.

 

Program fredag 29. mars

17.00
Velkommen og kort introduksjon

17.10 -17.50
Hemogrammet – hva er «normalt»?
Kort om referanseintervaller og mulig effekt av rase,
alder og kjønn. Andre preanalytiske faktorer.

17.50-18.30
Hemogrammet – maskinresultater og vurdering av
blodutstryk.
Hvordan «virker» maskinene og hvilke resultater gir
de? Når bør vi undersøke et blodutstryk og hvordan?

18.30-19.30 Pause med servering

19.30 - 20.15
Erytrocytter
Hvordan tolke maskinresultatene og hva bør vi se
etter i blodutstryket? Er det andre undersøkelser
som er aktuelle?

20.15 - 21.00
Erytrocytter forts.
Anemier – klassifikasjon og årsakssammenheng. Når
bør vi ta en benmargsbiopsi?


Program lørdag 30. mars

09.30 -10.30
Erytrocytter forts.
Anemier – klassifikasjon og årsakssammenheng. Når
bør vi ta en benmargsbiopsi?
Kort om polycytemi (erytrocytose).

10.30 -11.20
Leukocytter
Hvordan tolke maskinresultatene og hva bør vi se
etter i blodutstryket?
Kan en skille leukocytose pga. stress fra
inflammasjon?

11.20 -11.30 Pause

11.30-12.15
Leukocytter forts.
Hvordan identifisere en leukemi?
Leukopeni – hva kan det skyldes?

12.15 -13.00 Lunsj

13.00-14.00
Blodplater
Hvordan tolke maskinresultatene og hva bør vi se
etter i blodutstryket?
Trombocytopeni – gradering og årsakssammenheng.
Trombocytose (trombocytemi) – er det så farlig da?

14.00-14.10 Pause

14.10- 15.15
Kasuspresentasjoner fra klinikken- diskusjon.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.