Kristoffer Eliassen
Administrasjon

Kristoffer Eliassen

Administrasjonssekretær
Administrasjon
Kristoffer Eliassen
Administrasjonssekretær

Utdanning

  • Kristoffer har en bachelor i Økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen BI i Oslo og har etter studiene jobbet 2,5 år som regnskapsmedarbeider hos Norway Accounts AS.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.