Våre priser

Årlig vaksine hund 930,-

Årlig vaksine katt 892,-

Id-merking 1321,-

Konsultasjon 15 min fra 1076,-

Konsultasjon utvidet/15-30 min 1643,- 

Utredning 45 min 2426,-

Utredning 60 min 3171,-

Kastrering hannkatt 1677,-

Kastrering hannkatt inkl. id-merking + vaksine 3092,-

Kastrering hunnkatt 2654,-

Kastrering hunnkatt inkl. id-merking + vaksine 4069,-

Attest i pass ved utenlandstur 187,-

Droncit pr. tabl 65,-

Resepthonorar 201,-

Direkteoppgjør gebyr 211,-

Tannrens hund fra 3188,-

Røntgen tenner, fullstatus hund 1116,-

Tannrens katt fra 2416,-

Røntgen tenner, fullstatus katt 817,-

Kloklipp u/sedering 392,-

Sedering hund 692,-

Sedering katt 477,-

Løveklipp katt inkl. sedering 1728,- 

Progesterontest 1.gang 1395,-

Progesterontest 2.gang 1021,-

Ultralyd drektighet inkl. konsultasjon 1861,-

Røntgen drektighet inkl. konsultasjon 1859,-

AniPlan hund basis 149,- i mnd

AniPlan katt basis 105,- i mnd

AniPlan kloklipp 0,-

AniPlan resepthonorar 0,- 

AniPlan kastrering hannkatt inkl. id-merking + vaksine 2270,-

AniPlan kastrering hunnkatt inkl. id-merking + vaksine 3214,-

AniPlan tannrens hund med fullstatus røntgen 3873,-

AniPlan tannrens katt med fullstatus røntgen 2910,- 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.