Vi oppfordrer alle dyreeiere til å forsikre dyret sitt. Uforutsette behandlinger og operasjoner blir fort en kostbar affere og en forsikring vil da kunne gi eier større mulighet til å velge den behandlingen som er best for dyret uavhengig av personlig økonomi.De fleste forsikringsselskap tilbyr veterinærforsikring. 

Vi tilbyr direkteoppgjør med kunder som har dyrt sitt forsikret i Agria og Gjensidige. Hvis vi skal foreta et direkteoppgjør trenger vi forsikringsnummer/polisenummer, og dette blir lagret i vårt system til eventuelle seinere oppgjør. 

Hvis du ønsker å foreta et direkteoppgjør med ditt forsikringsselskap oppfordrer vi deg til å informere resepsjonen og veterinæren om dette ved oppmøte/starten av konsultasjonen. Dette gir oss mulighet til å sende inn nødvendig dokumentasjon til ditt forsikringsselskap så raskt som mulig. Agria pleier å svare i løpet av arbeidsdagen, mens Gjensidige kan bruke noe lengre tid. Dersom det viser seg at forsikringsselskapet ikke dekker behandlingen, må du selv betale beløpet i sin helhet. 

Har du spørsmål rundt forsikringsoppgjør eller betaling? Ta gjerne kontakt med oss på telefon og vi svarer så godt vi kan. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.