Cyster på eggstokkene hos marsvin

Cyster på eggstokkene (ovariecyster) er veldig vanlig hos hunnmarsvin. Cyster er væskefylte blærer som vokser inne i eggstokken. Cystene kan bli på størrelse med et hønseegg og er plagsomt for marsvinet. Heldigvis kan de forebygges om man er tidlig ute.

Årsak

Man vet ikke ennå hvorfor marsvin utvikler cyster på eggstokkene. Desto eldre marsvinet er, jo større er risikoen for cyster, og cystene blir større med alderen. Opp mot 80% av hunner over 4 år har cyster på eggstokkene.

Symptomer

Symptomene avhenger av hvilken type cyste det er snakk om. Under 10% av cystene produserer hormoner. Dette kan gjøre at hunnmarsvinet er i brunst hele tiden og er irritabel. Hos noen ses et symmetrisk pelstap på sidene, uten kløe eller hudirritasjon. Den økte hormonproduksjonen kan også gi forandringer i livmoren slik som blødninger, livmorbetennelse og livmorkreft. Marsvinet behøver ikke å vise noen symptomer, men i noen tilfeller ses blødning eller sekret fra underlivet.

Produserer cystene ikke hormoner er symptomene ofte uspesifikke, som nedstemthet, og de er oftest relatert til det ubehaget som kommer av at cystene gjør vondt. Man kan i perioder oppleve at marsvinet virker som det har smerter. Det kan skyldes at cystene har blitt så store at de sprekker. Etter kort tid dannes det nye cyster. Marsvinet kan få så vondt at det stopper å spise, mister vekt eller mistrives.

Diagnose

Den mest sikre måten å undersøke om marsvinet har cyster på eggstokkene er ved ultralyd. Marsvinet scannes på siden mens den sitter. Ved ultralyd kan man finne selv helt små cyster ned til få mm. På den måten kan man også enkelt se om det er snakk om en eller flere cyster og om det er på den ene eller begge eggstokkene. Er cystene store kan veterinæren noen ganger merke dem om marsvinet tillater at man trykker forsiktig på magen.

Behandling

Den eneste måten å kurere sykdommen er å fjerne eggstokkene ved en sterilisering. Har marsvinet først fått cyster, skal livmoren undersøkes for forandringer, og det er stor sjanse for at denne også bør fjernes. Dette avgjøres etter at veterinæren har undersøkt marsvinet. Det fins muligheter for å lindre marsvinets symptomer. Dette kan gjøres med jevnlige hormonsprøyter. Effekten blir dårligere jo flere ganger dyret behandles. Som et alternativ kan veterinæren forsøke å stikke en nål inn gjennom bukveggen og inn i cysten. Dermed kan cysten tømmes delvis og marsvinet får det bedre når ikke cysten tar opp så mye plass. Dette er kun en lindrende behandling og cysten vil komme tilbake.

Forebygging

Den eneste måten å forebygge cyster på eggstokkene er å fjerne eggstokkene ved sterilisering (se sterilisering av marsvin). Dette kan gjøres fra marsvinet er 6 måneder gammelt. Fordelen ved å fjerne eggstokkene som forebygging er at man ikke trenger å fjerne livmoren. Det gjør det til et mye mindre inngrep. Samtidig foregår operasjonen på et friskt og ungt dyr, noe som minsker risikoen for komplikasjoner. Selv marsvin som har fått unger får cyster, og det er derfor ikke forebyggende å sette hunnen i avl.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.