AniCura setter fokus på seniorer

Bestill en utvidet seniorundersøkelse i mars på alle våre klinikker. Les mer

Cytologi

Fra og med 24.06.22 vil cytologisk undersøkelse dessverre ikke lenger være en tjeneste vi kan tilby pga. problemer med leverandør av digital løsning. Vi arbeider med å få på plass en annen løsning, og i mellomtiden beklager vi ulempen dette måtte medføre for dere. Vi vil presisere at morfologisk undersøkelse av blodutstryk er inkludert i vår hematologiske analyse når det medsendes av fersklaget blodutstryk.

 

 

PRØVER FOR CYTOLOGISK UNDERSØKELSE

Cytologisk undersøkelse skjer i lys av sykehistorie og kliniske funn, blant annet:

Signalementopplysninger

Lokalisering av lesjon(er)

Beskrivelse av lesjon(er)

Varighet og utvikling/endringer

Respons på evt. behandling

Andre kliniske funn inkl. resultater av billeddiagnostikk undersøkelse

 

Bruk objektglass med hvitt skrivefelt til laging av utstryk. Det er viktig at materiale fordeles på flere objektglass slik at det kan lages tynne utstryk, men uten å ødelegge («skvise») cellene. Utstrykene skal tørkes umiddelbart etter tillaging, oftest ved at de «viftes i luften» (lufttørring). 

Merk alle utstryk med entydig pasientidentifikasjon med blyant (ikke bruk penn eller tusj som vaskes bort under farging eller merkelapper som kan interferere med fremføring i fargemaskinen vi benytter).

Hvis det tas prøver fra flere lesjoner må utstrykene merkes på en slik måte at de kan identifiseres/skilles.

Utstryk skal kun være lufttørkede og ufikserte/ufargede. Hvis det sendes ferdigfargede utstryk må ikke disse være tilgriset av olje eller lignende.

Hvis prøvematerialet er væske skal det lages direkte utstryk i tillegg til evt. utstryk fra sediment. Utstrykene skal merkes på en slik måte at det er tydelig hva som er direkte utstryk og hva som er utstryk fra sediment. Send evt. også med et EDTA glass med væsken for celletelling, måling av totalprotein og tillaging av ekstra utstryk ved laboratoriet ved behov. Husk at EDTA er bakteriedrepende og at evt. prøver til bakteriologisk dyrkning sendes i e-svaber. Hvis kliniske kjemiske analyser er ønsket må det også sendes væske på et glass uten tilsetning/antikoagulant (rød kork).

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.