Oda Solbrekken
Klinikkassistent

Oda Solbrekken

Klinikkassistent
Oda Solbrekken

Oda er ansatt som klinikkassistent hos oss. Hun er under utdanning for å bli veterinær, og studerer ved Norges Veterinærhøyskole. Hun vil hovedsakelig jobbe kvelder og helger. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.