Katrine Lislerud
Klinikkassistent

Katrine Lislerud

Katrine er utdannet markedsfører og er i gang med ny utdannelse innen design.
Klinikkassistent

Katrine Lislerud

Katrine er utdannet markedsfører og er i gang med ny utdannelse innen design.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.