Nytt kompetansesenter på Sørlandet

AniCura åpner nytt og unikt kompetansesenter på Sørlandet. Senteret ved Dyreparken i Kristiansand skal sørge for at hele regionen får tilgang til den beste veterinærmedisinske ekspertisen. Her ivaretas hele dyret, på beste mulige måte.

Ved AniCura Dyreklinikk Sørlandet utvides nå staben med flere spesialiserte veterinærer med lang videreutdanning innen flere felt. 
tanken er å samle spesialkompetansen på et sted, slik at pasienter som trenger ekstra oppfølging kan få et bredt og sammensatt tilbud. 

Veterinærene som vil bli å se ved Travparken fremover er blant annet Kirsti Bjørndal som har spesialkompetanse på hjerteutredninger og hjertemedisin. Hun har mange års erfaring innen kardiologi, ultralyd og indremedisin. Hun er medlem av Norsk forening for veterinær kardiologi (NFVK), og har godkjennelse for å undersøke for arvelig hjertesykdom hos hund.

Inge Vogt Engeland er spesialist i hundens og kattens sykdommer og har, som første veterinær i Norge, en mastergrad i kardiologi. Som smådyrspesialist og indremedisiner vil han også lede det nye spesialistprosjektet, der flere veterinærer blir veiledet gjennom den treårige norske spesialistutdanningen. 

Spesialistprosjektet

I vår settes også AniCuras spesialistprosjekt i gang. Proskjektet tar sikte på å veilede unge veterinærer gjennom den norske spesialistutdannelsen og få tittelen smådyrspesialist - en tittel svært få norske veterinærer innehar. 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.