Spesialistprosjektet starter våren 2021 ved det nye kompetansesenteret på Sørlandet. I Norge er det kun én videreutdanning som gir veterinærer retten på tittelen spesialist fra Mattilsynet. AniCuras kompetansesenter skaper et sterkt faglig fellesskap, og sørger samtidig for å videreutvikle kunnskapen. Derfor har senteret utviklet et program for å veilede veterinærer gjennom den 3-årige spesialistutdanning for å kvalifisere seg til å bli smådyrspesialister.

Leder for programmet er Inge Vogt Engeland, smådyrspesialist med master i kardiologi. Han jobber selv ved kompetansesenteret, og skal være med på å veilede veterinærer gjennom spesialiseringen. 

«Det er et veldig høyt nivå på norsk spesialistutdanning. Vi skal sørge for å hjelpe veterinærer gjennom spesialisering på hund og katt med fokus på indremedisin og kirurgi,» sier Inge Vogt Engeland. "Da kan du som kunde være trygg på at du oftere skal få hjelp av en veterinær som har kompetanse på spesialistnivå."  

Spesialist i smådyrsykdommer er en tittel som kun et fåtall veterinærer i Norge rettmessig kan bruke. I dag kvalifiserer man seg gjennom et omfattende etterutdanningsløp som blant annet inneholder betydelig kursvirksomhet over mange år, og mange som påbegynner spesialiseringen fullfører ikke - av ulike grunner. Med spesialistprogrammet håper vi å snu denne trenden, til beste for dyr og dyreeiere i Norge. 

Smådyrspesialist og prosjektleder Inge Vogt Engeland, med hunden sin, Ebo. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.