Nytt kompetansesenter på Sørlandet

Ved AniCura Dyreklinikk Sørlandet utvides nå staben med flere spesialiserte veterinærer med lang videreutdanning innen flere felt. 
tanken er å samle spesialkompetansen på et sted, slik at pasienter som trenger ekstra oppfølging kan få et bredt og sammensatt tilbud. 

Veterinærene som vil bli å se ved Travparken fremover er blant annet Kirsti Bjørndal som har spesialkompetanse på hjerteutredninger og hjertemedisin. Hun har mange års erfaring innen kardiologi, ultralyd og indremedisin. Hun er medlem av Norsk forening for veterinær kardiologi (NFVK), og har godkjennelse for å undersøke for arvelig hjertesykdom hos hund.

Inge Vogt Engeland er spesialist i hundens og kattens sykdommer og har, som første veterinær i Norge, en mastergrad i kardiologi. Som smådyrspesialist og indremedisiner vil han også lede det nye spesialistprosjektet, der flere veterinærer blir veiledet gjennom den treårige norske spesialistutdanningen. 

Linda Eriksen er autorisert øyelyser og attestutsteder for arvelige øyesykdommer og vil tilegg utføre øyekirurgi. 

Spesialistprosjektet

I vår settes også AniCuras spesialistprosjekt i gang. Proskjektet tar sikte på å veilede unge veterinærer gjennom den norske spesialistutdannelsen og få tittelen smådyrspesialist - en tittel svært få norske veterinærer innehar. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.