Obs – omkjøring: Øvre del av Hoffsveien stengt pga. veiarbeid

Dersom man kommer fra Ring 3 er det omkjøring via Konventveien ned til Hoff, og deretter kan man kjøre Hoffsveien opp til sykehuset. Arbeidene skal vare i opptil 6 mnd.

Betaling hos oss

Betaling skal hovedsaklig skje samme dag som du er inne hos oss med ditt dyr. Hos oss kan du betale kontant, vipps eller med de fleste bank- eller kredittkort. Vi gir ikke ut giro/faktura.

Vi kan tilby betalingsløsning via Ressursbank, og/eller være behjelpelige med direkteoppgjør om ditt dyr er forsikret. 

Direkte oppgjør med Agria, Gjensidige og IF

Er ditt dyr forsikret i Agria, Gjensidige eller IF kan vi hjelpe med en direkte oppgjør. Dette betyr at vi sender inn oppgjøret til forsikringsselskapet ditt og vi vil da få en tilbakemelding vedrørende størrelsen på din egenandel. På den måten behøver ikke du å legge ut for hele fakturasummen. Det er viktig å merke seg at denne løsningen vil bli belastet et administrasjonsgebyr for hver gang den benyttes.

Direkte oppgjør med andre selskaper

Andre selskap enn Agria og Gjensidige tilbyr ikke alltid direkte oppgjør, men noen av selskapene gjør unntak dersom du som eier ber om det. Du må da selv avtale dette med sitt selskap og deretter gi oss følgende opplysninger:

  • Hvor vi skal rette kravet (mailadresse / faxnr)
  • Hva vi merker det med (referansenr/navn, skadenr, polisenr etc)
  • Hva eier eventuelt skal betale direkte til oss (egenandel)
  • Vise til skriftlig bekreftelse fra forsikringsselskapet om at behandlingen dekkes og at de godkjenner direkteregulering (sender oppgjøret til klinikk)

Vi anbefaler alle som ønsker direkte regulering uavhengig av forsikringsselskap, å ta med sitt forsikringsbevis der forsikringsnummer/polisenummer fremgår.

Direkte oppgjør ved CT- undersøkelse

Vi gjør oppmerksom på at flere forsikringsselskaper opererer med særskilte regler når det gjelder dekninghvor CT inngår som en del av diagnostiseringen. Dette kan innebære egne beløpsgrenser for hvor mye av CT- undersøkelsen som dekkes (uavhengig av generell forsikringssum), og evt krav om forhåndsgodkjenning før undersøkelsen finner sted (Agria). Vi oppfordrer derfor eiere av pesienter som skal inn til CT- undersøkelse til å sette seg ekstra godt inn i sine forsikringsvilkår vedrørende dette punktet.

Om du skulle ha noen spørsmål er det selvfølgelig bare å ta kontakt.

Forsikring av kjæledyr

Vi anbefaler at du tegner en forsikring for ditt dyr. Sykdom kan kreve langvarig behandling og skader kan bli omfattende, og da er det godt å få dekket mye av kostnadene via forsikring.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.