Merete Stjern Nesheim
Autorisert Dyrepleier og nestkommanderende på dyresykehuset.

Merete Stjern Nesheim

Autorisert Dyrepleier og nestkommanderende på dyresykehuset.
Merete Stjern Nesheim

Spesialitet

  • Anestesi og smertelindring. Tenner

Utdanning

  • Norges Veterinærhøyskole (NMBU), 2015

Merete hadde praksis hos AniCura Byåsen som student, og pga. sin faglige dyktighet og sitt vinnende vesen, fikk hun jobb på klinikken straks hun var ferdig utdannet, sommeren 2015. 

Merete tok videreutdanning innen Anestesi og smertelindring i 2017, og innen tenner og tannrøntgen 2019.  

Merete er faglig leder for dyrepleierstudentene, og nestkommanderende på dyresykehuset. 

Hjemme har Merete hund.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.