Kattevennlig Dyresykehus

Hvem er ISFM?

ISFM (International Society of Feline Medicine) er den veterinærmedisinske avdelingen av den internasjonale  veldedighetsorganisasjonen International Cat Care (ICC).

Deres hovedfokus er å øke kunnskap og kompetanse hos både katteeiere og veterinærmedisinsk personell om klinisk helse og velferd hos katt. De jobber kontinuerlig med å utvikle retningslinjer og protokoller for områder relatert til kattehelse og behandling.

De arrangerer store årlige konferanser flere steder i verden og tilbyr et stort antall kurs og kvalifiseringer for videreutvikling av kompetanse. De utgir også Journal of Feline Medicine and Surgery, et vitenskapelig og klinisk orientert tidsskrift som gis ut til alle medlemsklinikker. Det er også ISFM som leder Cat Friendly Clinic, et verdensomfattende program utviklet for å tilrettelegge for atters trivsel på veterinærklinikker, samt redusere stress og angst relatert til veterinærbesøk.


Hva er en Cat Friendly Clinic?

For å få kalle seg en sertifsert Cat Friendly Clinic er det fere ulike krav som må oppfylles og godkjennes av ISFM. Akkrediteringen deles ut i tre kategorier; bronse-, sølv- og gullstandard. Bronsestandard representerer minimumskravene som må møtes. Jo høyere standard klinikken ønsker å bli akkreditert, desto høyere er kravene som må oppfylles for godkjenning. Klinikken må til enhver tid oppfylle ALLE kravene for å bli godkjent som Cat Friendly Clinic. Kravene omfatter i stor grad klinikkens lokaler ift. kattevelferd, men stiller også høye krav til de ansattes kompetanse, håndtering av katt og klinikkens tilgang på avansert utstyr for diagnostisering og behandling.


Hva kreves av en Cat Friendly Clinic?

En full liste med alle krav til ISFM Cat Friendly Clinic fnner du på deres hjemmeside: https://catfriendlyclinic.org/cat-owners/what-you-should-be-looking-for/


Noen eksempler som gir oss på AniCura Dyresykehuset Bergen Nord rett til å kalle oss en gullstandard kattevennlig klinikk er blant annet:

 • Vi har en meget høy standard på hygiene på klinikken. Eget rengjøringspersonale vasker alle fellesarealer minst to ganger daglig og det blir vasket og desinfsert mellom hver pasient på alle undersøkelsesrom og behandlingsområder.
 • Vi har et eget venteområde til katt, godt adskilt fra hunder, med bord og hyller som gir mulighet til å sette buret opp i høyden der katter føler seg tryggest. Håndklær ligger tilgjengelig til å legge over buret for skjerming til andre katter.
 • Vi har et eget konsultasjonsrom kun til bruk for katt, fullt utstyrt med alt nødvendig utstyr for en generell helseundersøkelse. Vi har også satt opp hyller langs veggene som pus kan klatre på og utforske rommet mens du prater med veterinæren.
 • Vi har et eget oppstallingsrom til katter som er innlagt på vårt sykehus. Her holdes støy og aktivitet til et minimum og rommet er adskilt fra hundeoppstallingene. Burene våre oppfyller minstekravene på et overfatemål på 3600 cm² og er utstyrt
  med en hylle kattene kan hvile på i høyden og to siderom, inkl. eget rom til dokasse. Vi har også et eget isolat, separat fra de andre oppstallingene, hvor pasienter med smittsomme sykdommer blir plassert av hensyn til andre pasienter.
 • Vi har fere fullt utstyrte operasjonssaler tilgjengelig på klinikken og vi fører høy kvalitet på monitorering av våre pasienter. Ved alle sedasjoner og narkoser er det, i tillegg til veterinæren, alltid en autorisert dyrepleier tilstede for kontinuerlig overvåking av pasienten.
 • Vi har både et digitalt røntgenapparat, ultralyd og topp moderne utstyr for tannbehandlinger. Vi har også et godt utstyrt laboratorie på huset, inkl. blodbank.
 • Vi håndterer katter på en så skånsom og behagelig måte som mulig for å redusere stress og frykt. Vi holder aldri, under noen omstendigheter, katter i nakkeskinnet ved håndtering.
 • Alle våre ansatte oppdaterer stadig sin kunnskap og kompetanse i form av blant annet kurs, etterutdanninger og sertifseringer.
 • Minst én av våre ansatte er utpekt som klinikkens Cat Friendly Advocate. De sørger enhver tid for at alle ISFM kravene er overholdt, er ansvarlig for klinikkens regodkjenning av ISFM og er, sammen med resten av teamet, hele tiden tilgjengelig
  for spørsmål og veiledning relatert til kattevelferd og helse.

Vår hovedambassadør og "Cat Friendly Advocate" er dyrepleier Linn Olsen

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.