Online booking er nå mulig!

Visste du at du kan bestille tid hos oss online? Klikk her for å velge tid

PetVett Bergen hadde i 2005 kirurgi, indremedisin og behandling av eksotiske dyr som kjerneområde, og satset allerede den gang på tung faglig kompetanse, service og videreutvikling. Per 2018 har klinikken 30 ansatte. 

I 2012 ble PetVett-kjeden solgt og klinikken ble en del av AniCura, en av Skandinavias største kjede for selskapsdyr, sammen med Dyreklinikken på Stend, Askøy Dyreklinikk og Dyreklinikken på Sotra.

I løpet av 2014 ble det tydelig at klinikken hadde behov for større areal for å kunne ivareta kunder og pasienter på en tilfredsstillende måte. Våren 2015 flyttet klinikken fra Eidsvågbakken 1 til nye lokaler på 1200m2 i Frydenbøgården i Åsane. Ledelse og ansatte er de samme, fortsatt med sterkt fokus på faglig kompetanse, service og faglig utvikling.

AniCura Dyresykehuset Bergen Nord har som mål å være Vestlandets ledende dyresykehus. Vi ønsker å være kjent for et høyt faglig nivå og ha stor bredde i vårt behandlingstilbud. Gode kundeopplevelser er svært viktig for oss, noe som kommer både kjæledyr og eiere til gode. Med de nye lokalene i Frydenbøgården i Åsane, vårt topp moderne utstyr og høyt kvalifiserte medarbeidere, er forutsetningene for å nå våre mål til stede.

AniCura Dyresykehuset Bergen Nord holder et høyt faglig nivå på tjenestene vi leverer. Gjennom vår spisskompetanse innen flere fagområder, høye etiske standard og internasjonale nettverk er vi et sentralt henvisningssykehus på Vestlandet. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle, styrke og videreutdanne alle våre medarbeidere. Vi utfører alt fra kloklipp til de mest avanserte veterinærmedisinske behandlinger.

AniCura Dyresykehuset Bergen Nord er godkjent av Den Norske Veterinærforening, samt godkjent som utdannelsessted for spesialistkandidater. Dette er også en del av dyresykehusets kvalitetssikring for kompetanse, utstyr, innredning, hygiene, rutiner og HMS. Les mer på www.vetnett.no/klinikkgodkjenning. Vi ble re-godkjent i 2015 for tre nye år.

I 2018 fremstår dyresykehuset med stor faglig tyngde. AniCura Dyresykehuset Bergen Nord har i dag betydelig kirurgisk kompetanse hvor der kan ivaretas stort sett alle typer ortopediske inngrep, samt veldig avansert bløtdelskirurgi. Kirurg Dorthe Hansen har lang erfaring med frakturkirurgi, leddkirurgi (eks TPLO), artroskopi, patella (godkjent for patella-attest) og ryggkirurgi. Kirurg Christina Strand Thomsen ble ferdig som Diplomatstudent våren 2015 (høyeste utdannelse innen veterinærmedisin) innen kirurgi og har bløtdelskirurgi som sitt spesialfelt. Christina har gjort flere brysthuleinngrep, kompliserte bukinngrep og kreftkirurgi.

Vi har to veterinærer som er norsk Spesialist i Smådyrsykdommer; Hilde Røssland og Elisabeth Johannessen med hovedfokus på indremedisin, hjerte og hudsykdommer.

AniCura Dyresykehuset Bergen Nord ønsker velkommen til Vestlandets kanskje største og mest velutstyrte dyresykehus i helt nye lokaler i Frydenbøgården i Åsane.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.