Online booking er nå mulig!

Visste du at du kan bestille tid hos oss online? Klikk her for å velge tid

Dorthe Hansen
Veterinær

Dorthe Hansen

Master Companion Animal Science (Surgery), GPCert SAS

Kontaktinformasjon

Veterinær
Dorthe Hansen
Master Companion Animal Science (Surgery), GPCert SAS

Spesialitet

  • Ortopedi, kirurgi

Utdanning

  • Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole 1997
  • General Prac Certificate in Small Animal Surgery
  • AO Masterkurs Advanced Osteosyntese
  • Masterkurs Corrective Osteotomies
  • Advanced Spinal Surgery Course and Laboratory
Veterinær Dorthe Hansen jobber som ortoped- og bløtvevskirurg og mottar henvisninger i ortopedi og bløtvevskirurgi fra hele Vestlandet, så vel som andre deler av Norge. Dorthe ivaretar såvel rutine- som meget spesialiserte inngrep som krever høy kompetanse og lang erfaring, inkludert artroskopi, nakke- og ryggkirurgi samt protesekirurgi. Dorthe jobber i dag nesten utelukkende med ortopedi og halthetsutredninger ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord.
 
Dorthe ble uteksaminert fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i København i 1997. Etter noen år i Danmark flyttet hun til England for å arbeide og starte sin videreutdanning som kirurg.
 
Dorthe har gjennomført en lang rekke kurs innen kirurgi med ortopedi som hovedinteresse, og fullførte i 2021 en treårig masterutdannelse innen smådyrskirurgi fra Universitetet i København.  
 
Dorthe innehar også rollen som AniCuras Kirurgiske Program Direktør. Rollen ivaretar blant annet en nylig etablert videreutdannelse (Master of Companion Animal Surgery) som er et samarbeid mellom AniCura og Universitetet i København, og som utdanner yngre veterinære kirurger nasjonalt og internasjonalt.
 
I 2024 overtok Dorthe formannsposten for NOVOS (Nordic Veterinary Orthopedic Society) som er Nordens eneste rendyrket ortopedisk forening. Når Dorthe ikke er å finne som kirurg på AniCura Dyresykehuset Bergen Nord, jobber hun som Senior kirurg på Universitetet i København, Institut for klinisk Veterinærmedicin.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.