katt hos veterinæren

Våre medarbeidere

Vi er seks veterinærer og seks dyrepleiere med lang erfaring og omfattende etterutdanning. Vi har veterinærer med etterutdanning innen ultralyd, tannbehandling, hudsykdommer og øyesykdommer, indremedisin og kirurgi. Siri Ramstad har Certificate of Advanced Studies (CAS) in Veterinary Medicine innen SOFT TISSUE SURGERY og jobber to dager i uken hos oss med operasjoner.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.