Henvis en pasient til oss

Takk for at du ønsker å henvise din pasient til oss! Det er viktig for oss at pasient og eier blir ivaretatt på en god måte, og at du som henvisende veterinær/klinikk føler det samme. Om du ønsker å henvise en pasient til oss, finner du informasjonen du trenger her.

Vi tar i mot henvisninger innen de fleste fagfelt, som for eksempel kardiologi, nevrologi, kirurgi, dermatologi, odontologi og onkologi. Mange av våre henviste pasienter kommer også for bildediagnostikk, og vi tilbyr både CT og MR i tillegg til røntgen og ultralyd. Vi tar også imot pasienter til innleggelse og observasjon. 

Veterinærer kan ringe direkte til henvisningskoordinator på nummer 90634715 alle hverdager klokken 08.00-16.00. 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss utover dette tidspunktet- ring oss på nummer 69911090.

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.