Jon Ringsevjen
Klinikkveterinær

Jon Ringsevjen

Klinikkveterinær

Jon Ringsevjen

Utdanning

  • Norges veterinærhøgskole i 2010.

Jon begynte på Rising i januar 2013. Hovedinteressefelt innen veterinærmedisin er reproduksjon, obstetrikk, kardiologi og kirurgi. Jon jobber både inne på klinikken og kjører produksjonsdyrpraksis (hovedsaklig storfe) i Grenlandsområdet.

Jon har tidligere hatt både flatcoated retriever og Finsk og har drevet sporadisk oppdrett av Finsk Lapphund. Han har idag den finske lapphunden Rand som er femtegenerasjon i eget eie.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.