Henvis en pasient til oss

Om du ønsker å henvise en pasient til oss, finner du informasjonen du trenger her.

Vi tilbyr bløtvevskirurgi og tanntrekk. 

Ved henvisninger ønsker vi relevant epikrise og eventuelt  røntgenbilder.  

Ønsker du å henvise en pasient?
Kontakt oss på henvisning.sortland@anicura.no 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.