Henvisning til CT

Takk for at du ønsker å henvise en CT-pasient til oss. For at vi skal kunne gjøre en god nok jobb med din pasient, trenger vi nøyaktig informasjon. Derfor må alle punkter under fylles ut før CT-undersøkelse. Ved manglende utfylling tas det ikke CT- undersøkelse.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.