Takk for at du ønsker å henvise en MR-pasient til oss. For at vi skal kunne gjøre en god nok jobb med din pasient, trenger vi nøyaktig informasjon. Derfor må alle punkter under fylles ut før MR-undersøkelse. Ved manglende utfylling tas det ikke MR- undersøkelse.

Henvisning til MR

Har dyret annet metall enn microchip operert inn i kroppen?