AniCura Jeløy Dyresykehus

Takk for at du ønsker å henvise din pasient til oss! Det er viktig for oss at pasient og eier blir ivaretatt på en god måte, og at du som henvisende veterinær/klinikk føler det samme.

Klinikken holder åpent alle hverdager fra 08.00-19.00. Det blir tatt imot pasienter i hele åpningstiden – det er også døgnvakt for akutthjelp, og telefonen er åpen hele døgnet.

Vi har også mulighet for oppstalling av pasienter, samt en egen akuttavdeling

 

Vi tar imot henvisninger innenfor følgende områder:

 • Bløtvevs- og benkirurgi
 • Artroskopi
 • Nevrologi
 • Oftalmologi
 • Dermatologi
 • Kardiologi
 • Ondontologi
 • Onkologi
 • CT/MRI – undersøkelser
 • Ultralyd og cytologi
 • Hemodialyse av akutt nyresvikt og forgiftninger
 • Annen akutt innleggelse/observasjon

Klikk her for å lese mer om våre tjenester

 

Henvisende veterinærer/klinikker kan ringe henvisningstelefonen på nummer 90 63 47 15 mellom 08.00-19.00. Utover disse tidspunktene kan vi nås på 69 91 10 90.

Det er viktig å understreke at akutte henvisninger må ringes om. E-posten blir sjekket ofte, men ikke fulgt med på til enhver tid.

 

 

Hva bør en henvisning inneholde?

Henvisningen sendes på E-post til jeloy@anicura.no. Det er viktig at eiers kontaktinformasjon er med. I tillegg må selvfølgelig epikrise og annen nødvendig informasjon om pasienten legges ved (slik som røntgenbilder, prøvesvar og eventuelt andre undersøkelser).

Om det henvises til CT eller MR undersøkelse så er det ønskelig at dere fyller ut skjemaet som dere finner ved å klikke her for CT og her for MR.

 

Hva skjer når henvisningen er sendt på E-post?

Hvis ikke annet er avtalt, vil vår henvisningskoordinator ta kontakt med eier for timeoppsett (pass på at kontaktinformasjon er riktig). Det blir i etterkant av samtalen sendt en bekreftelse til eier som inneholder informasjon til eier som er relevant for timen.

Det blir til henvisende veterinær/klinikk sendt en E-post om når pasienten har fått time, dette er gjerne innen 1 virkedag. Vi forsøker også å gi en tilbakemelding dersom kunden sletter eller flytter sin time.

Ved henvisning av akuttpasienter må man ringe henvisningstelefonen!

Når det gjelder henvisning av kirurgiske pasienter, ønskes det en konsultasjon i forkant av en eventuell operasjon. Da vil eier og kirurg få snakket sammen og avtalt hva som skal gjøres og hva som forventes i forhold til diagnose, prognose, oppfølging i etterkant, samt økonomi. En viss informasjon om ovenstående kan gis på forhånd til eier forut for henvisningen, men vil ikke være endelig.

Det legges til rette for at all utredning/prosedyrer kan gjøres samme dag for eiere og pasienter som har lang reisevei.

I enkelte tilfeller må utredningen strekkes over flere dager, men da blir dette klarert med eier og gjort oppmerksom på i forkant.

Akutte pasienter blir selvfølgelig tatt imot fortløpende

 

Røntgenbilder:

Er det tatt røntgenbilder hos henvisende veterinær/klinikk, er det i prinsipp ikke behov for nye bilder her hos oss. Det kan allikevel i noen tilfeller være slik at det vil være behov for nye røntgenbilder, og da er det gjerne andre projeksjoner som mangler, målinger som må gjøres eller at veterinæren vil se om det er noen forandringer siden forrige billedtagning.

Dette blir informert om til eier, så de ikke føler at de må betale dobbelt opp for noe

 

Hva skjer hvis behandlingsplanen endres i forhold til det som er avtalt mellom henvisende veterinær/klinikk og oss?

I noen tilfeller hender det at veterinæren som pasienten har blitt henvist til, har en annen oppfattelse av mulig diagnose og/eller behandlingen enn hva pasienten er henvist for. Derfor kan det være behov for å ta kontakt med henvisende veterinær/klinikk sånn at dette kan drøftes dere imellom. Hvis det er enkelte hensyn vi bør ta, eller deler av behandlingen dere selv ønsker å utføre selv, kan dette spesifiseres i henvisningen til oss. Det er svært viktig for oss at dere føler dere trygge på at vi snakker ordentlig om kolleger som henviser til oss.

 

Hvem tar ansvar for etterkontroll og oppfølging av pasienten?

Vi tar gjerne etterkontroller her for å få fulgt opp pasienten, men ønsker dere å ta kontrollene selv, kan dette gis beskjed om når pasienten blir henvist. Skulle det oppstå endringer i hva som er avtalt, ta gjerne kontakt med oss.

Hvis pasienten skulle få tilbakefall av sykdommen og kunden tar kontakt med oss, tar vi som regel dette inn direkte her på klinikken. Dere vil da bli informert om dette. Ringer riktignok eier om et nytt problem, ber vi de ta kontakt med sin faste veterinær/klinikk.

 

Epikriser:

Når pasienten har vært hos oss, vil vi sende epikrise tilbake til henvisende veterinær/klinikk. Er det snakk om flere mindre besøk i etterkant av en større utredning, vil dette samles opp og sendes i sin helhet når pasienten er friskmeldt.

Dukker det opp spørsmål underveis, enten mens pasienten er under behandling hos oss eller i etterkant, vennligst ta kontakt med oss på henvisningstelefonen i løpet av våre åpningstider eller på E-post.

 

Etikette:

Vi har stor respekt for våre kolleger, og er veldig opptatt av at det skal være en god kommunikasjon på tvers av klinikkene. Det er derfor viktig at man finner en løsning og har en dialog på hvor mye eller lite som skal utføres her hos oss. Vi har som utgangspunkt at vi utfører den utredning og eventuell behandling som er avtalt mellom henvisende veterinær/klinikk og oss, og våre interne rutiner følges, såfremt det ikke er spesifikke ønsker.

Ønsker du som henvisende veterinær/klinikk å gi noen tilbakemeldinger, har spørsmål eller liknende, ta gjerne kontakt med vår henvisningskoordinator på tlf 90 63 47 15.

 

Våre henvisingsveterinærer er tilgjengelige for spørsmål og faglig diskusjon.

 

All tilbakemelding mottas med takk!

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.