AniCura Dyresykehus Oslo

I de moderne fasilitetene til AniCura Dyresykehus Oslo tilbyr vi utredninger og behandlinger av kompliserte kasus. Vi har blant annet svært dyktige kirurger, egen øyelyser og hudspesialist, flere med fordypning i tenner og indremedisin.

AniCura Dyresykehus Oslo ønsker å sette nye normer for samarbeidet mellom veterinærer, med trygghet for våre pasienter som overordnet mål. Denne tryggheten skapes gjennom fokus på faglighet, investering i utstyr, et høyt kommunikasjonsnivå og et transparent samarbeid mellom AniCura Dyresykehus Oslo og den henvisende kollega.

Hvis du vil høre mer om henvisning til AniCura Dyresykehus Oslo er du alltid velkommen til å kontakte oss på telefon 815 70 005, eller på e-post dyresykehus.oslo@anicura.no 

For å sende en henvisning til oss, send oss en mail med sykehistorie, hva du ønsker å henvise for og eventuell annen dokumentasjon som kan være av viktighet dyresykehus.oslo@anicura.no

Husk å sende med eiers telefonnummer og e-postadresse, slik at vi lett kan komme i kontakt!

Det er viktig å være obs på at mailen ikke sjekkes kontinuerlig slik at henvisninger som gjelder akutte pasienter MÅ ringes inn til klinikken eller vår henvisningskoordinator 94 00 96 26.

 

Har du sendt en henvisning til oss?

Vi trenger din mening for å bli bedre! Trykk her for å gi oss din tilbakemelding.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.