Prosjektet Anaerobe bakterier

Prosjektet «Anaerobe bakterier isolert fra dype infeksjoner hos hund og katt med fokus på bakterieidentifikasjon og resistensmønster».

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.