Hjelpemidler til nyttår

Generelle råd:

Plasser hunden/katten på et kjent sted hvor den vanligvis føler seg trygg og sikker, helst der den ser og hører minst mulig av det som foregår ute. Det beste er et rom uten vinduer. Vær sammen med hunden/katten, men ignorerer lyden og redselen. Det kan forsterke frykten hvis man trøster og viser bekymring.

Man skal selvfølgelig ikke straffe den som er redd! 

Hunden må gjerne ha noe å leke med, og ved å aktivisere med innendørs aktivitet og hjernetrim vil det bidra til et annet fokus enn raketter og frykten for dette. Sett gjerne på musikk, men ikke for høyt volum.
Det kan være lurt å gå en lang tur på ettermiddagen med hunden, slik at den er sliten når kvelden kommer.
Ta ikke med hunden ut for å se på fyrverkeriet.


Husk at katter også er redd for fyrverkeri, og bør derfor holdes inne minst en dag i forveien, da mange starter feiringen tidelig. Dette for at katten ikke skal bli skremt fra å gå hjem. 
Det er viktig at man gir katten et sted å gjemme seg, gjerne en liten hule i høyden. Husk at katter som er redde ikke vil gå fra gjemmestedet sitt til den faste plassen for mat og vann, så sett derfor dette i nærheten av gjemmeplassen.
Husk kattekasse! 


Nedenfor følger en liste over produkter/ tiltak man kan gjøre for å bedre hunden og kattens opplevelse av nyttårsaften.


Adaptil

Adaptil er et beroligende duftstoff som skilles ut fra bukens midtlinje hos den diegivende tispen. Det virker beroligende på avkommet, men også på voksne hunder. Adaptil finnes som diffuser (settes i en stikkontakt), som spray, og som halsbånd. 
Adaptil må brukes sammenhengende to til tre uker før nyttårsaften og ca. to uker etter nyttårsaften. Diffuser settes i det rommet hunden oppholder seg i.
Sprayen kan brukes til å sette duftstoffer på leker, pledd eller andre ting hunden er glad i. 
Adaptil halsbånd kan settes på hunden og varer i tre til fire uker. Adaptil kan være et forebyggende tiltak til valper og unge hunder som enda ikke har vist tegn til frykt. Til hunder som allerede er redde kan man kombinere Adaptil med andre tiltak. Adaptil diffuser plugges inn minst to uker før nyttårsaften.
 
Feliway er et tilsvarende produkt til katt.

iHarmoni

iHarmoni er kapsler som gis til hund og katt i forbindelse med stressmestring, og kan også brukes i forbindelse med nyttårsaften. Det anbefales å bruke iHarmoni i kombinasjon med atferdstrening.

ThunderShirt

ThunderShirt er et dekken, som legger konstant press på hundens torso, og dette trykket har en beroligende effekt for de fleste hunder. Dette trykket er brukt for å redusere angst hos både dyr og mennesker. mange hunde vil vise redusert til ingen angstsymptomer etter første gangs bruk. Andre hunder krever tre eller fire gangers bruk før de begynner å vise bedring. Tas inn på bestilling på vår klinikk.

Sound Scary

Det nytter ikke med desensitisering noen uker før nyttår. Vi anbefaler å starte tilvenning med CD'en måneds tid etter nyttår og repetere to måneder før neste nyttår.Sound Scary er en Fyrverkeri Desensitiserings-CD. Med CD'en følger en bruksanvisning. I forkant skal man svare på en del spørsmål angående hundens fobier som viser hvor hardt hunden er rammet. Hvis hunden din reagerer på lyden fra CD'en selv på det laveste volumet som en normal person så vidt kan høre bør du kontakte veterinær eller atferdskonsulent for videre rådgivning. Er det en mild fobi kan du forsøke behandling med denne CD'en. Hunden må også være fysisk frisk før en starter behanding, da sykdom kan virke inn på effekten av behandlingen. Minimumstiden, med daglige treningstider vil være et par måneder for mild fobi. De som er hardere rammet vil bruke lenger tid. Systematisk desensitisering skal gjøre at angstreaksjonen blir helt eller delvis undertrykt. Man starer med den minst fryktprovoserende dose av stimuli slik at vi ikke ser noen respons. Lyden blir videre økt så gradvis at vi ikke ser noen respons. Lyden blir repetert så ofte og lenge at de ikke lenger betyr noe for hunden. Dersom hunden skulle reagere på lyden, må du reagere med en likegyldig, men glad stemme, slik at hunden din ser at det ikke er noe å bekymre seg for. Neste steg kalles motbetinging. Da assosieres lyden med noe som dyret syns er behagelig og belønnende, som for eksempel godbiter eller lek. Målet er å erstatte fryktfølelsen med en følelse av velbehag. Tas inn på bestilling.

Beroligende medikamenter

Dette kan være nyttige i enkelte tilfeller. Ta kontakt med klinikken for mer informasjon om beroligende medikamenter.

Har du spørsmål angående nyttårsaften må du gjerne kontakte oss på telefon 370 49500.

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.