Konsultasjon 0–15 min.

1376,-

Konsultasjon utvidet 15–30 min.

2169,-

Vaksine hund

1171,-

Vaksine påfølgende hund

903,-

Vaksine katt

1115,-

Vaksine påfølgende katt

847,-

Rabisin

1172,-

Rabisin påfølgende hund/katt/ilder

890,-

Pelsstell katt med sedasjon fra

2182,-

Microchip ID merking

1721,-

Mikrochip ID merking som tillegg

1251,-

HD- eller AD-røntgen med sedering fra

3269,-

HD og AD røntgen med sedering fra

4494,-

Kastrasjon hannkatt inkudert chip og vaksine

3995,-

Sterilisering hunnkatt inkludert chip og vaksine 

6145,-

Kastrasjon hannkanin inkludert gassnarkose

2 875,-

Tannrens hund med full status røntgen 

5 380,-

Tannrens katt med full status røntgen

3 838,-

 

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.