Konsultasjon 

Fra 1 294,-

Vaksine hund

1 165,-

Vaksine katt

1 109,-

Pass

836,-

Microchip ID merking

1 581,-

Mikrochip ID merking ved annen undersøkelse 

1 134,-

HD- eller AD-røntgen

3 028,-

HD og AD røntgen 

4 141,-

Kastrasjon hannkatt inkudert chip og vaksine

3 712,-

Sterilisering hunnkatt inkludert chip og vaksine 

5 671,-

Kastrasjon hannkanin inkludert gassnarkose

2 875,-

Tannrens hund fra

4 457,-

Tannrens katt fra

3 539,-

Vanntredemølle med fysioterapi, første gang

744,-

Vanntredemølle med fysioterapi, oppfølgning

646,-

Vanntredemølle, 10 ganger 

6 476,-

Kiropraktikk 

Fra 745,-

 

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.