FLUTD

FLUTD er et generelt navn på en gruppe lidelser som angår de nedre urinveier. Disse lidelsene inkluderer urinkrystaller, urinplugger, urinstein, interstitiell/idiopatisk cystitt (blærebetennelse) og urinveisinfeksjon. Symptomer på disse lidelsene er helt like og at den grunn er videre undersøkelser (urinprøve, blodprøve, ultralyd) nødvendig for å fastsette den nøyaktige årsaken.

Vanlige symptomer på FLUTD

  • Smertefull urinering eller vanskeligheter med å urinere.
  • Blod i urinen.
  • Hyppig urinering.
  • Urinering innendørs eller på upassende steder.
  • Forsøk på å urinere uten at det kommer noe ut. Dette ses særlig hos hannkatter da urinrøret er lengre og smalere hos hannkatter enn hunnkatter.
  • Overdrevent mye pelsstell og slikking generelt. Dette kommer av smerter eller irritasjon fra de nedre urinveiene.
  • Katten slikker seg mye i området rundt kjønnsåpningen og på magen. Dette kan føre til hårtap.
  • Adferdsendringer. For eksempel slutter å bruke kattekassen, blir aggressiv eller lett irritert.

FLUTD er en vanlig lidelse hos katt, og da særlig hos middelaldrende, overvektige hannkatter.

Urinkrystaller

Krystaller kan dannes i urinen. De vanligste krystallene er struvittkrystaller som dannes i basisk urin og oxalatkrystaller som dannes i sur urin. Ved undersøkelse av urinen kan man fastslå krystalltypen og starte riktig behandling som består av spesialdiett i 2-4 måneder. Ved tilbakefall anbefales det at katten går på diett resten av livet.

Urinplugger

Krystaller i urinen kan sammen med annet organisk materiale lage "plugger" som kan vandre fra urinblæren nedover i urinrøret og lage blokkade. Dette er en livsfarlig tilstand og det er viktig at katten kommer tidlig til behandling. Symptomer på blokkering i urinveiene er uro, at katten ofte går til kassen og setter seg uten å få tisse, i blant kan den slikke seg voldsomt, og man kan i noen tilfeller se blod i kassen. Katten kan gå krokrygget, gjemme seg bort eller i vise tegn på smerter i buken. Urinstopp må behandles umiddelbart. Dette er en alvorlig tilstand som vil ta livet av katten innen to-fire døgn hvis de forblir ubehandlet.

Urinsteiner

Urinsteiner kan dannes fra krystaller og de vanligste er struvittsteiner og oxalatsteiner. Disse urinsteinene kan også tette til urinveiene. I noen tilfeller kan spesialdiett løse opp steinene, men ofte må de opereres ut og videre behandles med spesieldiett for å forhindre dannelse av nye krystaller og urinsteiner.

Inflammasjon (betennelse) i urinblæren - interstitiell/idiopatisk cystitt

En inflammasjon i urinblæren uten bakterier kalles idiopatisk eller interstitiell cystitt. Dette er den vansligste årsaken til FLUTD. Det er usikkert hva som forårsaker denne sykdommen, men stress regnes som en mulig årsak. Fordi årsaken er ukjent er det vanskelig å behandle dette, men ulike behandlingsregimer kan benyttes.

Infeksjon i urinblæren - blærekatarr

Dette forekommer også rimelig ofte. Det er derfor viktig å undersøke urinen for bakterier slik at katten kan få behandling med riktig antibiotika.

Andre sykdommer

Andre sykdommer i nedre deler av urinveiene som svulster, skader og misdannelser er relativt sjeldne og valg av behandling må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Risiko for FLUTD

Risikofaktorer er først og fremst vekt, miljø og mat oh kjønn. Overvektige, særlig kastrerte katter har større risiko for å utviklse FLUTD. Av miljøfaktorer som kan spille inn, er mangel på mosjon, redusert vanninntak og skitne kattekasser de viktigaste. Om katten ikke ønsker å gå til tissekassen, og dermed tisser sjeldnere enn vanlig øker faren for å utvikle FLUTD. Hvilket fòr katten spiser, spiller og inn. Visse mineraler i fòr kan øke dannelsen av krystaller i urinen og dermed også faren for FLUTD. Hankatter har trangere urinrørenn hunnkatter, og får derfor oftere tilstopping i nedre urinveier.

Tilbakefall

Faren for at sykdomen kommer tilbake er desverre tilstede. Man bør derfor holde seg utelukkende til eventuelle spesialdieter man får anbefalt av veterinær, samt slanke overvektige katter for å minske faren for tilbakefall. Å sørge for at katten hele tiden har tilgang til friskt vann er viktig, at kattekassen er ren, samt at katten får mosjon kan også hjelpe. I blant mistenker man blærestein hos katter med krystaller i urinen eller gjenntatte urinveisinfeksjoner. Ultralyd eller røntgen kan bekrfte eller utelukke dette. Noen urinsteiner kan løses opp ved hjelp av spesialdiett, mens andre må opereres ut.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.