Obs – omkjøring: Øvre del av Hoffsveien stengt pga. veiarbeid

Dersom man kommer fra Ring 3 er det omkjøring via Konventveien ned til Hoff, og deretter kan man kjøre Hoffsveien opp til sykehuset. Arbeidene skal vare i opptil 6 mnd.

Liva Vatne til AniCura Dyresykehus Oslo

Vi er glade for å ønske Liva Vatne velkommen til AniCura Dyresykehus oslo.

Liva ble uteksaminert ved R(D)SVS i Edinburgh, Storbritannia, i 2002 og har helt siden studiedagene hatt en spesiell interesse for kardiologi. Etter studietiden jobbet hun flere år i England der hun opparbeidet seg praktisk og teoretisk erfaring innen fagfeltet med hovedfokus på ekkokardiografi. Liva bestod eksamen i kattemedisin i 2005, GPCertFelP. Rett etter dette satte hun i gang den mer omfattende etterutdanningen i regi av the Royal College of Veterinary Surgeons: Certificate in Veterinary Cardiology og bestod CertVC eksaminasjonene i 2009. Liva er leder av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK), hun er godkjent for screening av katter i regi av det internasjonale screening programmet Pawpeds og godkjent for hjerteundersøkelser av hund i regi av NFVK. Hun er også medlem av the Veterinary Cardiovascular Society og European Society of Veterinary Cardiology. Liva har forelest på flere kurs og konferanser, og tar gladelig imot henvendelser fra kollegaer som ønsker å diskutere kasus. Nå jobber hun med kardiologi på fulltid ved AniCura Dyresykehus Oslo og tar imot henvisninger fra hele landet for utredning, behandling, operasjoner av hjertepasienter og utredning av pasienter der man ønsker å utelukke hjertesykdom.

Trykk her om du ønsker å henvise en pasient til Liva.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.