Kongsvinger veterinærklinikk åpnet dørene i 1978. Tradisjonene står sterkt hos oss og det er få, om noen veterinærklinikker i Norge, som har en like lang historie.

Det var Halvard Sandelien som bygget klinikken. På den tiden var klinikken enestående i Norge. Det ble gjort kirurgi på hest og produksjonsdyr, i tillegg til noe smådyrpraksis.

Hverdagen for veterinærene på Kongsvinger har endret seg fra å domineres av produksjondyrpraksis til å bli travle dager med smådyr. Smådyrene utgjør nå den største delen av praksisen og det har over mange år systematisk blitt investert både i utstyr og kompetanse ved klinikken.  Fagområder deles mellom veterinærene slik at vi etter hvert skal få mer spesialisering. Assistentene kurses minst to ganger årlig på forskjellige faglige områder.

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.