Obs – omkjøring: Øvre del av Hoffsveien stengt pga. veiarbeid

Dersom man kommer fra Ring 3 er det omkjøring via Konventveien ned til Hoff, og deretter kan man kjøre Hoffsveien opp til sykehuset. Arbeidene skal vare i opptil 6 mnd.

Henvisning til oss

Om du ønsker å henvise en pasient til oss, finner du informasjonen du trenger her. Vi ønsker alltid tilby undersøkelse og behandling av høy kvalitet. I tillegg skal vi også levere service av høy standard. Vi har åpent for henvisninger til våre spesialister alle hverdager. 

Veterinærer kan ringe direkte til henvisningskoordinator
på nummer 94009626 alle hverdager klokken 08.00 -16.00 
Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss utover dette tidspunktet - ring oss på 21525300. 

Send din henvisning på e-post til dyresykehus.oslo@anicura.no

Vi tar i mot henvisninger løpende innenfor følgende områder: 

 • Intensivbehandling
 • Laparaskopi
 • Protesekirurgi
 • Akuttmedisin
 • Bløtvevs- og beinkirurgi
 • Artroskopi
 • Nevrologi
 • Oftalmologi
 • Dermatologi
 • Kardiologi og kompliserte intervensjonelle inngrep
 • Odontologi
 • Indremedisinke kasus
 • Onkologi: Kreftutredning og cellegiftbehandling. (Ikke stråling)
 • CT-undersøkelser
 • Ultralyd og cytologi

Second opinions


Vi er gjerne behjelpelige med second opinions vedrørende pasienter du vurderer å henvise. For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte ønsker vi at du sender oss følgende i henvendelsen: 

 • All relevant sykehistorie
 • Røntgenbilder/CT og eller MR-bilder
 • En oppsummering av kasus, samt hva du ønsker tilbakemelding på
 • Et direkte telefonnummer og navn til deg som ønsker tilbakemeldingen, slik at vi raskt kan komme i kontak

MERK - ved akutte tilfeller ønsker vi at du ringer oss direkte så raskt som mulig slik at vi kan prioritere ditt kasus. Grunnet stor pågang til tider er det godt for begge parter at essensiell informasjon når frem snarest mulig.  

Klikk deg inn her for å lese mer om våre tjenester  

Hva bør en henvisning inneholde?

Henvisninger sendes på mail til dyresykehus.oslo@anicura.no.
Det er viktig at følgende informasjon sendes med

 • Kontaktinformasjon på eier
 • Relevant sykehistorie og opplysninger om dyret.
 • Relevante røntgenbilder, helst i DICOM-format
 • Prøvesvar om det er gjort noen andre undersøkelser som er aktuelle for oss å se
 • CT- og/eller MR-bilder fra selve undersøkelsen i tillegg til rapporten.
 • Relevante tannfoto og tannrøntgenbilder 

Hva skjer når jeg sender en henvisning via skjemaet?

Vår henvisningskoordinator ringer eier for å avtale time (husk å sende med riktig telefonnummer).

Når timen er avtalt, sender vi eier en mail med tidspunkt og informasjon de behøver i forkant av timen.

Henvisningskoordinator sender deretter en mail til deg som henvisende veterinær om når pasienten har fått time. Du vil som regel høre fra oss innen en virkedag vedrørende time for din pasient.

Vi skal også gi deg beskjed hvis kunden avbestiller timen sin.

Ved henvisning av akutte pasienter må dere ringe oss. Henvisningsmailen sjekkes ofte, men blir ikke fulgt med på kontinuerlig.

Henvisningstelefonen for veterinærer på dagtid: 940 09 626, eller 815 70 005, tastevalg 2, 1. 

Konsultasjon før operasjon

Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å få alle kirurgipasienter inn til en konsultasjon i forkant av en eventuell operasjon. Dette gjør vi for å få snakket ordentlig med eier før et eventuelt inngrep, verifisert diagnosen og gitt en prissimulering. Det er ofte snakk om større inngrep som krever en forpliktelse fra eier i etterkant av operasjonen med tanke på stell, kontroller og opptrening. Det er også viktig at forventingene til prognose og økonomi er snakket om.

Vi legger som regel til rette for at alt kan gjøres samme dag for kunder og pasienter som har lang reisevei. Når det gjelder indremedisinpasienter etterstreber vi å utrede pasienten den dagen de har time. Det er allikevel ikke alltid dette lar seg gjøre, og vi må dele opp utredningen over flere dager.

Akutte henvisninger tar vi selvfølgelig imot fortløpende.

Røntgenbilder

Det er kun når det er behov for det at vi tar nye røntgenbilder.  Den vanligste årsaken til at vi tar nye bilder er for å gjøre målinger. Da må vi ha en kjent størrelse i bildet for å kunne måle riktig. Noen ganger mangler det projeksjoner, og andre ganger ønsker vi å ta nye bilder for å se om tilstanden har endret seg. Vi tar ikke nye bilder hvis vi ikke trenger det. Dette prøver vi å formidle til eier på en ordentlig måte slik at de ikke føler de betaler dobbelt opp for noe.

Hva gjør vi hvis behandlingsplanen endres etter undersøkelse?

Av og til så skjer det at veterinæren her har en annen oppfattelse av diagnosen og/eller behandlingen enn det pasienten er henvist for. I slike tilfeller vil vi forsøke å ringe deg for å diskutere pasienten sammen med deg. Om dette ikke lar seg gjøre må vi fortsette undersøkelser og behandlinger ut i fra hva veterinæren her mener er riktig. Du skal uansett alltid være trygg på at vi snakker ordentlig om våre kolleger.

Hvem tar kontrollene/oppfølgingen av pasienten?

Dette kan dere som regel bestemme selv. Vi tar gjerne noen etterkontroller her for å få fulgt opp og sett at alt går bra med pasienten, men om dere ønsker å ta alle kontrollene selv gi oss beskjed om dette når dere henviser.

Hvis det allikevel skulle skje at pasienten kommer til kontroll til oss, gi oss beskjed så får vi rettet det opp med en gang.

Tilbakefall av sykdommen: hvis eier ringer oss på grunn av residiv av problemet pasienten ble behandlet for, tar vi som regel imot kunden direkte. Hvis eier ringer direkte til oss for et nytt problem ber vi dem ta kontakt med sin faste veterinær.

Epikriser

Vi skal ha sendt epikrise innen kort til etter at pasienten har vært hos oss.

Dette gjelder dog ikke konsultasjonen vi har med pasienten før operasjon. Dere vil da få epikrisen tilsendt etter operasjonen.

Ved etterfølgende kontroller vil vi samle opp og sende epikrise når behandlingen er avsluttet/pasienten er friskmeldt. Om du har spørsmål, ser at det mangler papirer eller liknende er du alltid velkommen til å ringe oss på vår henvisningstelefon, hverdager 8-16 på 94009626 eller i våre åpningstider på 21525300.

Vår henvisningsetikette

Det er alltid en balansegang med tanke på hvor mye vi skal gjøre med hver enkelt pasient som blir henvist til oss. Vi prøver å balansere dette så godt vi kan.

Utgangspunktet vårt er for eksempel når en pasient blir henvist for et problem, utreder vi dette problemet grundig, noe som vil kunne inkludere for eksempel blodprøver.

Hvis henvisningen ender med en operasjon utfører vi den også her så fremt ikke du som henvisende veterinær eksplisitt har presisert at du ønsker å utføre dette selv.

Det er viktig at du som henvisende veterinær er tydelig på dine ønsker da alle har forskjellige behov og ønsker om hva og hvordan ting skal gjøres. Vi følger vår interne rutine så fremt du ikke har informert oss spesifikke ønsker.

All tilbakemelding mottas med takk! 

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.