Øyeinfeksjon hos hund

Ved en øyeinfeksjon har smittsomme agens som virus eller bakterier angrepet øyet. Det finnes også sopp og parasitter som kan infisere øyet, men dette er ganske uvanlig i Norge.

Det er viktig å skille en øyeinfeksjon fra en øyeinflammasjon/-betennelse. Betennelse kjennetegnes av en eller flere av følgende symptomer: rødme, hevelse, varme eller smerte. Ved en infeksjon oppstår som oftest også en betennelse. Disse to begrepene blandes ofte  til vanlig.

Hos hunder finnes det nesten alltid en bakenforliggende årsak til at øyet blir infisert. Slike årsaker kan f.eks være en dårlig tårekvalitet som kan gi et tørt øye (keratoconjunctivitis sicca), irritasjon i øyet pga øyelokk som ligger feil inn mot øyet (entropion/ektropion) eller sårskader.

Det er svært viktig å finne den bakenforliggende årsaken til infeksjonen slik at øyet ikke behandles med antibiotika unødvendig. Antibiotika skal kun brukes for å behandle bakterieinfeksjoner. Ettersom bakterieinfeksjonen sjelden er den primære årsaken til øyesymptomene kommer øyet bare til å bli midlertidig bedre; oftest på grunn av den rengjørende og smørende effekten som medisinen har under behandlingstiden.

Generelle infeksjoner i kroppen kan også gi symptomer fra øynene i form av øyeinflammasjoner/-betennelser.

Øyeproblemer som dukker opp plutselig, som virker plagsomme for dyret eller som gir tydelige forandringer i øyets utseende, bør sees på av veterinær fortest mulig. I noen tilfeller kan det fort utvikle seg til alvorlige tilstander.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.