Parvo hos hund

Parvoinfeksjon hos hund er en alvorlig sykdom som skyldes et parvovirus. Dette er et virus som infiserer hundens mage og tarm. Viruset spres med avføring fra et smittet individ over en periode på ca. to uker. Smitten spres allerede før hunden får symptomer.

Parvovirus gir en svært alvorlig infeksjon som kan være livstruende, spesielt for unge individer. De fleste hunder i Norge er vaksinert mot parvo, noe som fører til at sykdommen er relativt uvanlig her. Vaksinen beskytter godt mot parvosmitte. Hos uvaksinerte er dødeligheten høy. 

Viruset er svært motstandsdyktig og kan overleve flere år i miljøet. Det er derfor viktig å også vaksinere hunder som ikke er mye i kontakt med andre hunder, ettersom eieren potensielt kan ta med seg virus hjem på klær og sko.

Symptom

Infeksjon med parvovirus gir ofte høy feber, kraftig nedsatt allmentilstand, heftig oppkast og diaré. Diaréen er ofte blodig. Viruset kan, hos unge individer, også angripe hjertemuskulatur. Dette er imidlertid relativt uvanlig. Diaré kan forårsake stort væsketap.

Diagnose

Diagnose stilles ved hjelp av en avføringsprøve der virus påvises. Det finnes en hurtigtest som kan utføres på enkelte klinikker. Det kan dog være nødvendig å ta flere prøver før man finner virus hos en infisert hund. 

Behandling

Man behandler parvovirusinfeksjoner ved støttebehandling i form av intravenøs væsketilførsel.

Ved en mistenkt parvosmitte er det svært viktig å opprettholde gode hygienerutiner for å unngå at andre blir smittet. Hunden må ikke omgås andre hunder og all avføring må plukkes opp.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.