Tarminvaginasjon hos hund

Invaginasjon av tarmen innebærer at en del av tarmen folder seg inn (invaginerer) i et påfølgende tarmsegment. Tarmpassasjen reduseres kraftig og selve blodtilførselen til tarmen påvirkes. Dette fører igjen til vevsskader i tarmen.

Tarminvaginasjon oppstår oftest dersom tarmen er hyperaktiv, f.eks ved krafig diaré, store parasittmengder i tarmen eller ved tumorsykdommer. Det er mer sannsynlig at valper og hunder under 1 år rammes av tarminvaginasjon enn voksne hunder.

Symptomer

Tarminvaginasjoner kan mistenkes dersom en hund med diaré blir akutt dårligere. Symptomene kan f.eks være en forverret allmentilstand, oppkast, blodtilblandet diaré og tegn på smerter fra buken.

Diagnose

I blant kan tarminvaginasjoner mistenkes ved at veterinæren palperer buken (klemmer på hundens mage). Diagnose stilles riktignok oftest ved hjelp av ultralyd, hvor tilstanden gir et spesifikt utseende.

Behandling

Dersom man mistenker tarminvaginasjon, må hunden opereres. I milde tilfeller kan tarmen masseres tilbake til sin opprinnelige stilling under operasjonen. I mer kompliserte tilfeller må man operere bort den delen av tarmen som er affisert, en såkalt ”reseksjon” der en bit av tarmen tas bort og tarmendene sys sammen. Ved alle inngrep i tarmen finnes det en komplikasjonsrisiko for lekkasje med påfølgende bukhinnebetennelse.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.