Bærekraftig veterinærmedisin

Det handler om omtanke.
Omtanke for våre husdyr, for mennesker og for samfunnet vi lever i. Alt henger sammen. Derfor lover vi å alltid verne om pasientsikkerheten og levere veterinærmedisin av høy kvalitet. Vi lover å passe på våre medarbeidere og tilby et godt arbeidsmiljø. Vi lover å drive forebyggende pleie, minske antibiotikabruken og jobbe for å bedre dyrehelsen. Og vi lover å gjøre vårt for å ta vare på miljøet.
Vi er fast besluttet på å minske vårt miljømessige poteavtrykk og å ta vår del av det sosiale ansvaret. For når man drives av omtanken for dyrene kommer omtanken for mennesker og samfunnet helt naturlig.

Våre fire fokusområder

AniCura og fremtiden

Noen av AniCuras mål frem mot 2030: 

  • 100% fornybar energi på alle skandinaviske klinikker innen utgangen av 2019 
  • Rengjøring uten vaskemiddel eller kjemikalier på alle våre klinikker og dyresykehus i hele Europa 
  • Halvering av vår antibiotikabruk 
  • Forbedret håndhygiene og minsket antall postoperative infeksjoner på alle våre klinikker innen utgangen av 2018 

Gode ideer fra anicurianerne

Vi har spurt våre medarbeidere om å dele sine beste ideer for hvordan vi kan bli mer bærekraftige i vårt daglige virke. Her er noen eksempler på deres ideer!