Eksotiske dyr, fugler og gnagere

For å gi reptiler, fugler, gnagere og andre mer eksotiske dyreslag best mulige pleie, trengs det både spesiell kunnskap om disse dyrene og deres sykdommer, erfaring med å behandle dem på en sikker og stressfri måte, samt at medisinsk utstyr er tilpasset til det aktuelle dyreslaget.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.