Direkteoppgjør etter behandling av din hund

Når dyresykehuset eller veterinærklinikken får dekket kostnadene for en forsikret skade direkte fra forsikringsselskapet, kalles dette direkteoppgjør. Direkteoppgjør betyr at dyreeier kun betaler en fast og en variabel egenandel, samt andre utgifter som ikke dekkes av forsikringen til dyresykehuset/ dyreklinikken.

I tilfeller hvor dyresykehuset eller dyreklinikken har slik avtale med forsikringsselskapet, kan det gjøres et direkteoppgjør innenfor forsikringsselskapets åpningstider.

Når det er aktuelt med et direkteoppgjør, sendes fakturaen direkte til forsikringsselskapet for et skadeoppgjør. Journal og prisspesifikasjon sendes inn, og når dokumentene er gjennomgått varsles dyresykehuset / dyreklinikken om hvor stor del av veterinærkostnadene de erstatter.

Forsikringsselskapet har rett til å nekte et direkteoppgjør. I dette tilfellet må dyreeier betale hele summen for besøket før de reiser hjem. Kvitteringen sendes deretter til forsikringsselskapet av dyrets eier for vanlig oppgjør.

En forutsetning for direkteoppgjør er at forsikringen er betalt. Dersom forsikringspremien ikke er betalt, trekkes denne vanligvis fra forsikringserstatningen.

Er du AniPlan-medlem, er det ingen kostnader for direkteoppgjør hos oss. Ellers tas et mindre administrasjonsgebyr.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.