Indremedisinsk utredning av katt

Tilstander som kan kreve medisinsk utredning er for eksempel når en katt har begynt å drikke mye, spiser lite, kaster opp ofte eller har stadig tilbakevendende diaré.

Medisinsk utredning kan også behøves ved endring i allmenntilstanden, endret pelskvalitet eller muskeltap. Den medisinske utredningen begynner med at eieren må svare på spørsmål om dyrets sykdomshistorie. Deretter utføres en klinisk undersøkelse, og vanligvis tas det blodprøver for å finne ut av kattens blodverdier og funksjonen i indre organer. Ofte komplementeres undersøkelsen med urinprøve og utvidede blodprøver som for eksempel hormonanalyser.

Ut fra hva som kommer frem fra sykdomshistorien, undersøkelsen og prøvene, kan ulike billeddiagnostiske undersøkelser også inkluderes i utredningen, f.eks. røntgen, ultralyd eller endoskopi. Noen ganger kan det være aktuelt å stalle opp katten for å gjøre mer omfattende undersøkelser, f.eks. ved visse metabolske forstyrrelser, eller for å gi behandling av sykdomssymptomer og den underliggende sykdommen.

 

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.