HD / AD-røntgen

Hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD) er arvelige utviklingsforstyrrelser som oppstår hos hunder av mange raser. Utredning og registrering av hundens hofte- og albueledd er en del av Norsk Kennelklubs genetiske helseprogram.

Norsk Kennelklub har egne spesialutdanede veterinærer som leser av resultatene av HD- og AD-røntgenbilder. For at bildene skal leses av er det visse kriterier som må være på plass. Hunden må være minst 12 måneder gammel når røntgenbildet blir tatt, og den må være ID-merket og sedert (fått beroligende midler). For noen gigantraser gjelder 18 måneder som minimumsgrense. Til HD/AD-røntgenundersøkelse skal det tas med registreringsbevis for verifisering av hundens identitet.

Røntgenbilder blir sendt til Norsk Kennelklub for avlesning, sammen med henvisningen som signeres av dyreeier. Gjennom signaturen tillater eieren at resultatet blir gjort offentlig og kan være registrert i NKKs veterinærdatabank. Bildene bedømmes av en radiologispesialist og blir arkivert hos kennelklubben.  

Hvordan foregår det?

I forbindelse med HD/AD-røntgenundersøkelsen lytter en veterinær til hundens hjerte og gjør en klinisk helsesjekk før hunden blir sedert (får beroligende midler). Når hunden har sovnet blir det tatt bilder som sendes inn for avlesing. Personell som gjennomfører disse undersøkelsene, må ha gjennomgått et eget kurs i Norsk Kennelklubbs regi. 

Karantenetid

Ved offisiell HD/AD-røntgen er sedasjon nødvendig. De legemidlene som blir brukt for sedasjon ved hofterøntgen, omfattes av de nasjonale dopingforskriftene for hunder. Hunden kan ikke delta på utstillinger, prøver, konkurranser eller treninger i løpet av en karanteneperiode. For å vite hvor lang karantenetiden er, må dyreeieren vite hvilke medikamenter som dyret får eller har fått.

Les mer om karantenetider for bedøvelse ved røntgen på NKKs nettside.

Avgift

Kostnaden for vurdering av røntgenbilde, registrering og arkivering betales til NKK. Prisen avhenger av hvor mange ledd som er røntgenfotografert. Først når avgiften er registrert betalt hos NKK, sendes det ut et svar i form av et sertifikat til dyreeier. Dette kommer ikke fra klinikken som tar bildene men direkte fra Norsk Kennelklub.

Finn en klinikk nær deg

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.