Fluelarveangrep på kaniner

Varme og fuktighet gir optimale forhold for spyfluenes egg. Når eggene klekker, går larvene i gang med å spise det som er tilgjengelig. Er du uheldig, kan det være din kanin. Det beste du kan gjøre er å forebygge slike angrep.

Hva er spyfluelarver?

Spyfluer tiltrekkes av fuktige, varme steder der de kan legge eggene sine. Det gjør åpne sår, fuktig pels og møkkete bakdeler til ideelle steder å legge egg. Eggene klekkes etter ca. ett døgn. Larvene er små, hvite på størrelse med et kokt riskorn. Larvene har en karakteristisk lukt, og ir fra seg en nesten summende lyd når de beveger seg og spiser. Så snart larvene har kommet ut av eggene, begynner de å lete etter føde. Dette vil ofte resultere i at de begynner å spise på den tynne huden rundt kjønnsorganene.

Hva forårsaker fluelarveangrep?

Spyfluer foretrekker å legge eggene deres på fuktige og varme steder. Stort sett forekommer angrepene i sommerhalvåret. Risikoen er klart størst hos utekaniner, men er man uheldig kan det også ses larveangrep hos innekaniner. Spesielt kaniner som har en tendens til å være møkkete på bakparten, er utsatte. Det kan være mange årsaker til at en kanin er møkkete og fuktig bak. Feil fôring med for lite fiber i kosten gjør at avføringen blir for bløt (se artikkel om fôring av kaniner). Rekker ikke kaninen å spise alt, hoper det seg opp og skaper gode forhold for fluelarvene. Urinveislidelser som blærekatarr, opphopning av kalk, eller blærestein kan resultere i at kaninen konstant lekker urin. De blir dermed gående konstant våte og irriterte i huden. Overvekt kan gjøre at kaninen ikke klarer å holde seg selv ren. Tannproblemer kan resultere i at kaninen ikke får i seg nok høy, og dermed får bløt avføring. Tannproblemer kan også bety at kaninen rent fysisk ikke kan vaske seg fordi tenne har vokst feil eller gjør vondt. Oppdager du at kaninen din er møkkete bak, bør du ta den med til veterinær. Det er ikke en sykdom i seg selv, men et symptom på at noe er galt. Kaninens uteområder bør også holdes så tørre og rene som mulig. Gamle grønnsaker og store mengder avføring tiltrekker seg fluer som igjen kan legge larveegg på kaninene.

Forebygging

Dette er det viktigste du som eier kan gjøre:

  • Unngå fluer, er det ingen fluer, er det ingen risiko. Fjern gamle matrester, vått høy og halm. Hold leveområdet til kaninen rent og fint. Plasser gjerne et innsektnett over kaninens uteområde på sommeren.
  • Korrekt fôring.
  • Sjekk kaninens bakdel to ganger daglig.
  • Ta kaninen inn om du oppdager at den er møkkete bak, og få hjelp av en veterinær til å finne årsaken.
  • Ta med kaninen din til helsesjekk to ganger i året hos en erfaren kaninveterinær. Her går veterinæren igjennom fôring og stell, samt foretar en helseundersøkelse. Dette kan være med på å fange opp problemer før de gjør kaninen syk, samt redusere risikoen for sykdom.
  • Hold kaninen ren og tørr bak. Husk at kaniner ikke skal bades. 

Behandling

Har du oppdaget sår eller larver på din kanin, bør den straks ses på av veterinær. Mange kaniner er nemlig i sjokk, kalde og smertepåvirket når man oppdager at den er angrepet av larver. Det første som undersøkes er hvor mye vev larvene har spist. I noen tilfeller har larvene spist store mengder vev og kanskje spist seg helt inn til bukhulen. Da er det mest humane å avlive kaninen så fort som mulig. Er skadene mindre kan man behandle kaninen. Først klippes området og renses. Dette foregår ofte i narkose. Alle larver fjernes og såret behandles. Avhengig av hvor påkjent kaninen er kan det være nødvendig med tvangsfôring, væskebehandling og smertestillende. Antibiotika kan være nødvendig, men det avhenger av sårskadene.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.