Kaningulsott (RDH virus)

Kaningulsott er en veldig smittsom sykdom som kan ramme både tamme og ville kaniner. Blir kaninen smittet, fins det ingen behandling. Smittede kaniner blir ofte avlivet slik at de skal å slippe en ubehagelig død. Heldigvis kan man minske risikoen ved å vaksinere. Det er heldigvis sjelden man ser viruset i Norge.

Hva er Kaningulsott?

Sykdommer har mange navn – Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD), Viral Hemorrhagic Disease (VHD), Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD) og Viral Rabbit Hemorrhagid Disease (VRHD). RHD skyldes et virus. For tiden fins det to forskjellige typer av det samme viruset, nemlig RHD-1 og RHD-2. Viruset kan kun smitte kaniner.

Smitte

RHD smittes gjennom direkte kontakt mellom kaniner. Sykdommen kan også overføres via mennesker som har fått viruset på klærne, bur eller utstyr. Det kan også sitte igjen smitte i områder hvor en smittet kanin har oppholdt seg. Om man plukker gress eller greiner et sted hvor det har vært en smittet kanin, kan man ta med smitten hjem til sin egen kanin. Sykdommen kan også spres via stikkende dyr som mygg, lopper, pelsmidd og stikkfluer. Det er derfor risiko for at kaninen kan smittes selv om den er innendørs. Viruset er veldig motstandsdyktig og kan overleve i miljøet i over 200 dager.

Symptomer ved RHD

Sykdomsforløpet er veldig kort, og ofte vil man kun finne kaninen sin død. Kaninen kan være helt normal, men dø i løpet av få timer. Kaninene får akutt leversvikt, og dette påvirker blodets evne til å levre seg. Leversvikt kan gi gule slimhinner, noe som har gitt sykdommen navnet kaningulsott. Kaninen blør fra nesen som følge av akutte blødninger i lungene. Den kan også blø fra urinveier og livmor. Kaninen vil også ofte ha feber. Noen kaniner viser kun milde symptomer og blir immune. Disse kaniner virker å være minimalt påvirket, og det er ikke sikkert at man som eier oppdager at kaninen har vært syk. Dette skjer stort sett med unge kaniner.

Hva om min kanin har RHD?

Noen typer RHD har en dødelighet på opptil 90%. RHD -2 er ofte mindre dødelig enn RHD - 1. Det fins ingen behandling når kaninen har blitt syk. Siden kaninen ofte vil dø innen få timer, anbefales det at kaninens avlives av dyrevernmessige årsaker dersom veterinæren mistenker at kaninen er smittet. Om man skal være sikker på at kaninen var smittet med RHD og hvilken type, må man sende den inn til obduksjon. Det kan gjøres via din veterinær. Mistenker man at kaninen er død av RHD, skal den aldri graves ned i hagen, men kremeres for å unngå smitte og være sikker på at virus destrueres. Av samme grunn bør alt utstyr som kaninen har vært i kontakt med desinfiseres eller destrueres om man ikke får rengjort det skikkelig. Ting laget av tre er vanskelige å få rene og bør brennes. Inntil man har fått obduksjonsrapporten anbefales det at du ikke har kontakt med andre kaniner. Andre kanineiere bør heller ikke komme i kontakt med din avdøde kanins utstyr. Det kan være en god ide å få obdusert kaninen så du vet hvor mange forholdsregler du har å forholde deg til, spesielt om du ønsker å anskaffe en ny kanin.

Utbrudd av RHD-2

I 2014 og 2016 har det vært utbrudd av RHD-2 i Norge. Hvis din dyrlege mistenker smitte av RHD, må han eller hun ta kontakt med mattilsynet. Mattilsynet til beslutte om man skal sende kaninen til obduksjon. Dette for å hindre spredning av sykdommer. Sykdommen er meldepliktig.

Forebygging ved vaksinasjon

Årlig vaksinasjon er den eneste måten å forebygge smitte av RHD på. I Danmark finnes en kombinasjonsvaksine som beskytter mot myxomatose (kaninpest) og RHD-1. Denne vaksinen mot myxomatose er ikke lov i Norge, men kan gis i utlandet. Men siden det tar 3 uker før den gir beskyttelse så vil det alltid være en viss risiko for smitte. Ønsker du å ta med kaninen din ut av Norge bør du ta kontakt med dyrlege i god tid. Kaniner kan vaksineres fra de er 5 uker og er da beskyttet etter 3 uker. Noen få kaniner får forbigående bivirkninger. Bivirkningene er marginale i forhold til symptomene om kaninen blir smittet av myxomatose eller RDH-1.

Beskyttelse mot RDH-2 fås ved en annen vaksine. Denne gis hver 6 måned fra kaninen er 30 dager gammel. Denne har full beskyttelse etter 7 dager. Denne vaksinen er nå lisensiert (tillatt) i Norge, men er lite i bruk. Vaksinen gir en økt overlevelse fra 40 til 90 %. Der hvor denne vaksinen gis jevnlig er det vanlig med vaksinasjonsdager. Det er mange doser i en flaske og den har kort holdbarhet etter åpning. Noen kaniner får forbigående feber etter vaksinen. Dette går over av seg selv.

Det må gå minimum 14 dager mellom hver av de to vaksinene. 

Hvem bør vaksinere?

Kaniner som bor ute og kaniner som treffer på andre kaniner på konkurranser eller utstillinger har økt risiko for smitte. Det er ikke lovpålagt å vaksinere kaninen sin mot RDH, heller ikke om du ønsker å reise til utlandet. Husk alltid å sjekke mattilsynets gjeldende regler dersom du skal ta med deg kaninen til utlandet. Det er også stor risiko for smitte i Sverige. I Sverige og Danmark er det en generell anbefaling om å vaksinere alle kaniner, også innekaniner, siden stikkende innsekter og personer som har kontakt med andre kaniner også kan spre smitten.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.