Kaninpest

Kaninpest eller myxomatose kan ramme både ville og tamme kaniner. Hvis en kanin blir smittet finnes det ingen behandling. Kaninen vil ofte bli avlivet for å skåne den fra en veldig ubehagelig død. Heldigvis kan man risikere risikoen for myxomatose ved vaksinasjon. I Norge er sykdommen ikke påvist, men må du ta med kaninen til utlandet bør kaninen vaksineres. Vaksinen er ikke tilgjengelig eller tillatt i Norge, og må gis i utlandet.

Hva er myxomatose?

Myxomatose skyldes et virus. Det smitter både ville og tamme kaniner, og i sjeldne tilfeller harer. Viruset har forskjellige stammer som har ulik dødelighet.

Smitte

Viruset smitter ved direkte kontakt med sekreter fra smittede kaniner. Mennesker kan overføre smitten via tøy, bur, utstyr eller ved å la kaninen oppholde seg i et område hvor det har vært smittede kaniner. Plukker man gress eller planter fra et område hvor en smittet kanin har vært, kan man risikere å ta med smitte til sin egen kanin. Sykdommen kan også spres via stikkende dyr som mygg, lopper, pelsmidd og stikkfluer. Det er derfor risiko for at kaninen kan smittes selv om den er innendørs.

Symptomer

Kaninen vil begynne å vise symptomer 3-5 dager etter smitte. De første symptomene er kraftig øyebetennelse og betennelse i neseborene. Ører og øyelokk hovner opp, ørene begynner å henge. Kjønnsorganene hovner opp og det kan utvikle seg byller flere steder på kroppen. Kaniner kan kun puste gjennom nesen, men på grunn av store mengder verk som dannes i nesen, kan kaninen få problemer med å puste og kveles. Kaninene blir så dårlige at de slutter å spise og vil dø en langsom og smertefull død.

Hva om min kanin har myxomatose?

Diagnosen stilles ofte på bakgrunn av de klassiske symptomene. Om man skal være 100% sikker må man sende inn en prøve av verken til et laboratorium. Dessverre er kaninene ofte så dårlige at de er døde innen svaret kommer tilbake. Det fins ingen behandling for myxomatose. Derfor anbefales det stort sett at kaninen avlives av dyrevernmessige årsaker om den viser tegn på myxomatose.

Forebygging ved vaksinasjon

I land hvor sykdommen er påvist, finnes det tilgjengelig vaksine. Det er den eneste måten å beskytte kaninen på. Det er en årlig vaksinasjon med en kombinasjonsvaksine som også beskytter mot RHD-1 (kaningulsott). Denne vaksinen mot myxomatose er ikke lov i Norge, men kan gis i utlandet. Men siden det tar 3 uker før den gir beskyttelse så vil det alltid være en viss risiko for smitte. Ønsker du å ta med kaninen din ut av Norge bør du ta kontakt med dyrlege i god tid. Kaniner kan vaksineres fra de er 5 uker og er da beskyttet 3 uker etter at vaksinen er gitt. Noen få kaniner får forbigående bivirkninger. Bivirkningene er marginale i forhold til symptomene om kaninen blir smittet av myxomatose eller RDH-1. Kaninene kan fortsatt bli smittet selv om de er vaksinert, men symptomene er milde og er begrenset til små byller eller hevelser på kroppen.

Hvem bør vaksineres?

Kaniner som bor ute og kaniner som treffer på andre kaniner på konkurranser eller utstillinger har økt risiko for smitte. Det er ikke lovpålagt å vaksinere kaninen sin mot myxomatose, heller ikke om du ønsker å reise til utlandet. Men husk alltid å sjekke mattilsynets gjeldende regler dersom du skal ta med deg kaninen til utlandet. Det er også stor risiko for smitte i Sverige. I Sverige og Danmark er det en generell anbefaling om å vaksinere alle kaniner, også inne-kaniner, siden stikkende insekter og personer som har kontakt med andre kaniner også kan spre smitten.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.