Hvordan bli bloddonor?

Blodoverføring, eller blodtransfusjon kan i mange tilfeller redde et kjæledyrs liv. Behovet for blod kan oppstå akutt, for eksempel etter et traume der pasienten har blødd mye, etter en operasjon med stort blodtap, eller det kan være vis­ se sykdommer som gjør at dyret har behov for å få overført friskt blod. Avgjørelsen om hvorvidt en katt trenger en blodtransfusjon avgjøres etter målinger av blodprosenten (HCT) og etter evaluering av omfanget av et eventuelt blod­ tap. For å være donor er det visse krav som må oppfylles.

For katt gjelder følgende:

Katten må være i god fysisk form og veie 4,5 kilo eller mer. Den skal ideelt være innekatt, men dette er ikke et absolutt krav. Kun katter over ett år og under åtte år kan gi blod. Både hunn- og hannkatter kan gi blod, men hunnkattene må ikke ha vært drektige. Katten må aldri ha vært i utlandet, og den bør helst ikke være for stresset hos veterinæren.

Alle potensielle donorer hos AniCura sjekkes grundig kli­nisk, og det tas en rekke blodprøver av dem for å sjekke at de er friske. Blodtyping er en viktig del av denne prosessen, og dette gjøres ved første bloddonasjon. Bloddonorene får væskebehandling for å motvirke blodtrykksfall, og etter do­ nasjonen gis de et velsmakende og næringsrikt måltid. Det er viktig at hunden eller katten som har donert blod tar det litt med ro en dag eller to etter donasjonen, men de er som regel svært fort på beina igjen!

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.