Rehabilitering av hund

Direkte oversatt betyr rehabilitering ”å gå tilbake til tidligere funksjon”. Det innebærer at hunden trenes for å igjen kunne tilpasse seg et normalt liv.

Stadig mer kompliserte kirurgiske inngrep utføres på hunder. Det innebærer at etterspørselen og behovet for rehabilitering og etterbehandling øker. Mange dyresykehus og –klinikker legger i dag stor vekt på rehabilitering og behandling etter operasjonen.

Rehabilitering kan innebære alt fra informasjon om ulike treningsmetoder til praktiske undersøkelser og øvelser med hunden. Oftest lages det en individuell rehabiliteringsplan. Ved rehabiliteringsbesøket går man grundig gjennom hundens fremskritt og en plan for videre trening tilbys.

For treningsopplegget kan ett enkelt besøk være nok, men oftest strekker behandlingstiden seg over flere måneder med kontinuerlig oppfølging til hunden har oppnådd maksimal funksjon ut i fra sine forutsetninger. Rehabiliteringspersonalet, som har lang erfaring med denne type pasienter, fanger opp eventuelle problemer og svarer på spørsmål som dukker opp i etterkant.

Rehabilitering har også en viktig funksjon for hunder med skader som man ikke kan rette opp med kirurgi, men der tilstrekkelig rehabiliteringstrening kan gi funksjonen tilbake.

Eksempler på ulike rehabiliteringsformer er massasje, stretching, svømming, Water Treadmill og vibrasjonsplate.

Ta kontakt med nærmeste AniCura rehabiliteringsavdeling for mer informasjon.

 

Ønsker du å lese mer om opptrening av hund? Her finner du mer informasjon om vibrasjonstrening, stablitetstrening, vanntrening og stretching

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.