Reveskabb hos hund

På midten av 1970-tallet begynte vi å se skabbinfiserte rever i Norden. Revene minsket stadig i antall for så å ta seg noe opp igjen. De skabbinfiserte revene som vi i dag kan se i naturen, har svært langtkomne forandringer. De har mistet pels på store deler av kroppen og lider under en voldsom kløe. Dette ser vi sjelden på hund.

Reveskabben skyldes en parasitt, Sarcoptes scabiei, som også kan infisere andre dyrearter som f.eks ulv, mår, gaupe og hund. Selv mennesker og katter kan i sjeldne tilfeller bli smittet.

Smitte

Sarcoptes scabiei  er en midd som tilhører edderkoppdyrene. De er 0,2-0,35 mm brede og lever i hudens øverste cellelag der hunnen graver ganger for å legge sine egg. Utviklingen fra egg til voksen midd tar ca tre uker, og det voksne skabbdyret lever i to til fire uker.

Reveskabben anses å være svært smittsom. Hunder kan bli smittet via direkte kontakt med smittede dyr eller indirekte ved at skabbdyret har overlevd en kortere periode der et infisert dyr har oppholdt seg. Det holder at hunden snuser på pelsdotter  eller hudflak fra smittede dyr.

Skabbmidden kan også forårsake en intens kløe hos mennesker og viser seg som røde utslett på huden. Midden kan verken reprodusere seg eller overleve  på fremmende  vertsdyr, som f.eks mennesker. Utslettet går derfor over av seg selv samtidig med at hunden får behandling for skabbinfeksjonen.

Symptomer

Klassiske symptomer på reveskabb hos hund er en intens kløe på øreflipper, utsiden av albuene og på hasespissene. I en tidlig fase kan kløen være mer lavgradig, men den intensiveres dersom hunden ikke får behandling. Huden blir rød med utslett, det kan dannes skorper og flass og gi håravfall. I langt fremskredne tilfeller blir huden fortykket av den kraftige kløen og betennelsen.

Miljøsmitte

Skabbdyrene overlever ikke lenge uten vertsdyret. Inne dør de innen et par døgn pga det tørre klimaet. Ved litt kaldere temperaturer kan de leve i flere uker, men de dør i minusgrader.

Diagnose

Diagnosen stilles på grunnlag av at hunden viser klassiske symptomer og at veterinæren gjennom en klinisk undersøkelse fatter mistanke om skabb. Man kan finne skabbmidd i et hudskrap, men det kan være vanskelig ettersom de sjelden finnes i store mengder. Hudskrap er likevel en enkel og rask test som gir en klar diagnose dersom man finner parasitten.

Det finnes også en blodprøve som kan påvise antistoffer mot skabb. For at det skal være en pålitelig test, må hunden ha hatt symptomer i 2-3 uker. I visse tilfeller utføres det en diagnostisk behandling. Dette vil si at hunden behandles som om den har skabb for å se om kløen forsvinner og huden leges.

Behandling

Reveskabb er, med dagens antiparasittære preparat, relativt lett å behandle. Det finnes flere typer av spot-on preparater som alle er reseptbelagte. Det er viktig å behandle alle hunder i hjemmet samtidig for å forhindre en reinfeksjon.

 

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.