Salmonella hos hund

Infeksjon med salmonellabakterien er uvanlig i Norge. Hunder kan smittes via bedervet fôr og via kontakt med smittede fugler eller deres avføring.

I Norge overvåkes og bekjempes salmonella hele tiden hos matproduserende dyr, noe som sørger for at forekomsten av salmonella er svært liten. Det er derfor veldig sjeldent at hunder eller mennesker blir smittet i Norge. Bakterien har i noen få tilfeller vært påvist i importerte varer slik som tørkede griseører og rå kylling. Reptiler som skilpadder, slanger og øgler er derimot ofte bærere av salmonella. Også fugler kan være bærere av salmonella. Salmonella er en zoonose, noe som innebærer at den kan smitte mellom dyr og mennesker.

Salmonella er en meldepliktig sykdom.

Symptomer

Symptomer på salmonellainfeksjon variere, hunden kan ha alt fra lett diaré med nedsatt appetitt til alvorlig tarminfeksjon med blodtilblandet diaré, oppkast og feber. I sjeldne tilfeller også blodforgiftning. En del hunder får ingen kliniske symptomer i det hele tatt.

Diagnose

Diagnose stilles ved å salmonellabakterien påvises via bakteriekultur på fersk avføring.

Behandling

Vanligvis går salmonellainfeksjonen over av seg selv og hunden behandles symptomatisk. Det vil si med væsketilførsel og skånekost. Ved mer alvorlige tilfeller, slik som blodforgiftning, kan antibiotikabehandling være nødvendig.

En hund med salmonellainfeksjon er smittsom for andre dyr og mennesker. Man bør passe på å få vekk avføring og oppkast nøye, også utendørs. God håndhygiene er viktig. Unngå at dyr eller mennesker med nedsatt immunforsvar har kontakt med hunden.

Prognose

Hunder pleier vanligvis å bli helt friske etter ukompliserte salmonellainfeksjoner.

Forbyggende

Akkurat som mennesker bør ikke hunder spise rå kylling. Man bør også passe på at de ikke har mulighet til å komme i kontakt med fugleavføring, for eksempel under fuglebrett eller syke/døde fugler.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.