Vi opplever at de fleste eiere av godt voksne dyr ikke oppfatter at de har en senior i hus før sykdommer og plager virkelig begynner å gjøre seg gjeldende. Da er dyret ofte alt blitt geriatrisk.

Vi regner hunder og katter som seniorer fra de er ca. 7-8 år, og som geriatriske når de har levd ca. 90% av forventet levetid. På forventet levetid er det mye som spiller inn; rase, miljø og genetikk er klassiske faktorer, men andre ting som kosthold, tannstatus og vekt spiller også en rolle.

Små hunder forventes en lengre levealder enn større hunder, og er dermed lengre i seniorfasen før de blir geriatriske. De fleste katter har enda lengre forventet levetid.

For eksempel kan man si at en engelsk setter med aktiv livsstil, godt kosthold og rene tenner vil ha en forventet levetid på 14 - 15 år, kanskje til og med mer.  Den vil bli senior ved fylte sju, og geriatriker når det gjenstår 1,4 -1,5 år av livet, altså rundt 13,5 år. En grand danois, som er en gigantrase, forventes ikke å leve lenger enn ca. ti år, så denne vil være geriatriker rundt ni års-alderen, og senior alt rundt fem år.

Hvorfor er dette viktig?

Jo, studier fra USA viser at 30% av hunder og 42% av katter ikke kommer til veterinæren de siste tre årene av sitt liv. Dette er en periode hvor sykdom oppstår hyppigere og lidelser utvikler seg raskere. Mange seniorer går med kroniske smerter som ikke blir gjort noe med fordi eiere tror det «er en del av det å bli eldre», men flere av disse sykdommene kan man kurere eller holde i sjakk med medisiner og/eller behandling. Smerter fra muskulatur og skjelett kan lindres med smertestillende, og andre utfordringer med alderdommen kan man gjøres mindre med enkel tilrettelegging. For eksempel kan det være vanskelig for en eldre hund å gå i trapper helt til man legger matter på de glatte trinnene. Snakk med din veterinær om din hund eller katts plager, og lag en plan sammen.

Vi anbefaler at geriatrikeren får tett oppfølging, og kommer til veterinæren 3-4 ganger i året. Ingen kan leve evig, men vi kan gjøre alderdommen så smertefri og behagelig som mulig.

Les våre tips for eldre dyr!

Lurer du på hvor gammelt dyret ditt er i menneskeår? Prøv vår alderskalkulator her. 

 

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.