Smittsom leverbetennelse hos hund. HCC

Smittsom leverbetennelse hos hund, HCC, forårsakes av et virus. Infeksjonen er uvanlig i Norge takket være at vi har et godt vaksineprogram.

I takt med øket innførsel av hunder med ukjent vaksinestatus, stiger også risikoen for å få inn hunder som er smittebærere eller som blir syke ved kontakt med viruset.

HCC er en meldepliktig sykdom som ikke smitter til mennesker.

Årsak

HCC er et såkalt adenovirus, og hunder i alle aldre kan bli smittet, men valper blir oftest hardest rammet. Smittespredningen skjer gjennom infiserte kroppsvæsker. En hund som bærer på smitten kan skille ut virus i urinen, og viruset kan deretter overleve mange måneder i skog og mark eller innendørs, i for eksempel urene tepper eller matskåler.

Symptomer

Symptomene varierer fra milde luftveissymptomer eller kun bærer av smitte til et raskt sykdomsforløp med dødelig utgang. Uvaksinerte valper er vanligvis de som rammes hardest. Oftest ses da diaré, dårlig allmenntilstand og buksmerter, de kan også ha bleke eller gule slimhinner (gulsott/ikterus). Blødninger og hevelser på kroppen er også vanlig. En del hunder kan få kraftig øyeinfeksjon sent i sykdomsforløpet. Drektige tisper kan føde dødfødte valper uten å selv vise symptomer på sykdom.

Diagnose

Med hjelp av klinisk undersøkelse og blodprøver kan veterinæren finne ut om hunden har en leversykdom. Andre undersøkelser som kan bli aktuelle er røntgen, ultralyd og biopsi av leveren (vevsprøve). For å få en sikker diagnose på HCC må det påvises virus på en svabertest fra svelget eller fra en biopsi.

Diagnosen kan også stilles ved obduksjon.

Behandling

Det finnes dessverre ingen behandling som kan kurere sykdommen, siden det er en virussykdom. Syke hunder bør legges inn på et dyresykehus for støttebehandling i form av næring, smertelindring, blodoverføring og intravenøs væskebehandling etter behov.

Forebyggende

Ved mistanke eller bekreftet HCC-smitte må innemiljøet desinfiseres med middel som er effektive på slike virus (CAV-1). Spør din veterinær om råd. Utendørs er det naturligvis vanskeligere å desinfisere, og det er derfor risiko for at smitten kan bli værende der i lang tid.

Vaksinasjon gir en effektiv beskyttelse mot HCC. En korrekt vaksinert tispe overfører sin immunitet til de valpene som hun føder. Morens beskyttelse avtar gradvis og varierer fra individ til individ. Valper bør vaksineres mot HCC ved 8, 12 og 16 ukers alder.

Om man vurderer å kjøpe hund fra utlandet, bør man kontrollere at den er vaksinert mot HCC, selv om det ikke er et krav fra myndighetene.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.