TBE (Tick-borne encephalitis) hos hund

Tick-borne encephalitis forårsakes av TBE-virus som spres via bitt fra flåtten Ixodes ricinus. I Norge finnes TBE-virus sporadisk hos enkelte flått i kystdistriktene i Sør-Norge. TBE forekommer i sørlige deler av Sverige og påvises vanligvis på den svenske østkysten. Bornholm var lenge det eneste kjente området i Danmark med TBE, men nå finner man TBE også på Nordsjælland. I Sverige diagnostiseres og verifiseres TBE hos ca 1-3 hunder hvert år, men den faktiske forekomsten kan være større ettersom diagnostikken er komplisert.

TBE, også kalt flåttbåren hjernebetennelse eller flåttbåren encephalitt, er en sykdom som er vanligst hos mennesker, men som i enkelte tilfeller også rammer hunder. Dersom flåtten bærer på viruset, skjer smitteoverføringen allerede når den biter, via flåttens spyttkjertler. Det er sannsynligvis vanlig at hunder infiseres med TBE-viruset uten at de blir syke av infeksjonen.

Symptomer

Hunder som har blitt infisert kan bli svært dårlige i løpet av 7-10 dager. Symptomene er vanligvis høy feber, sløvhet, nedsatt appetitt og neurologiske symptomer som nedsatt bevissthetsgrad, kramper og lammelser.

Hva kan man gjøre selv?

Det finnes ingen vaksiner mot TBE for hund. Forebyggende behandling består av å forhindre flåttangrep ved hjelp av flåttmiddel i kombinasjon med regelmessig/daglig gjennomgang av hundens pels for å prøve å fjerne flått før de rekker å overføre en eventuell infeksjon.

Når bør veterinær oppsøkes?

En hund med høy feber eller krampeanfall må bli behandlet snarest.

Diagnose

Diagnostikk av TBE kan være komplisert. TBE verifiseres gjennom å påvise spesifikke TBE-antistoffer i serum. Antistoffer ses ca to uker etter infeksjonen og livslang immunitet oppnås ved en gjennomgått infeksjon. Det kan være nødvendig med oppfølgende blodprøver.

Behandling hos veterinær

Det finnes ingen spesifikk behandling annet enn at man gir støtteterapi i form av intravenøs væske, antiinflammatorisk og smertestillende medisin. Behandling med antibiotika har ingen henstikt ettersom TBE forårsakes av et virus.

 

Her kan du lese mer om flått hos hund

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.